Tagarchief: potlood

Gent blijft met potlood en papier stemmen

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad van september vroeg gemeenteraadslid Johan Deckmyn hoe men in Gent zou stemmen in 2018 en 2019. Bij de laatste verkiezingen in 2014 stemden in Vlaanderen 58% van de kiezers digitaal. Dit gebeurde in 158 van de 308 gemeenten. Alle grote steden zijn in deze cijfers vervat, met uitzondering van de stad Gent. Hier werd nog steeds gestemd met potlood en papier.

Stad moet zelf betalen

Sommige Vlaamse gemeenten waar nog met potlood en papier gestemd wordt, zijn intussen vragende partij voor nieuwe stemcomputers. In de “Conceptnota voorbereiding lokale en provinciale verkiezingen 2018” van minister Homans voor Binnenlands Bestuur (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 juni 2015) is aangegeven dat een verdere uitbreiding enkel mogelijk zal zijn voor zover de gemeenten die zelf financieren.

De Vlaamse overheid zal die niet ten laste nemen zoals het geval was in 2012. De subsidie van 20% die in de federale wetgeving is voorzien, kan na goedkeuring door de federale ministerraad toegekend worden. Deze gemeenten zullen bijgevolg slechts nieuwe apparatuur kunnen aankopen met grotendeels eigen financiering. Bovendien is een uitbreiding van het digitaal stemmen enkel mogelijk bij een voldoende grote bestelling, die de leverancier toelaat om een nieuwe productielijn op te starten.

Andere prioriteiten

Schepen Sofie Bracke (Open Vld) antwoordde dat elektronisch stemmen de stad evenveel zou kosten als stemmen met pen en papier (ca 1 miljoen euro), maar dat de aankoop van computers de stad 10.000 euro per machine zou kosten. In totaal zou dit de stad 3,6 miljoen euro kosten en Vlaanderen komt daarbij quasi niet tussen. Gezien de stad andere prioriteiten heeft, beslistte men om bijgevolg ook in 2018 en in 2019 opnieuw gebruik te maken van potlood en papier.