Tagarchief: gemeenteraad

Politie presteert 5.600 extra overuren wegens terreurdreiging

Meerkost van 120.904 euro en minder controles verricht

Naar aanleiding van de verhoogde terreurdreiging van de afgelopen maanden vroeg ik de burgemeester welke de gevolgen hiervan waren voor de gepresteerde overuren en voor de nog uit te voeren taken. De burgemeester antwoordde dat uit de vergelijking tussen januari/februari 2014 en januari/februari 2015 een verschil van 5.600 overuren blijkt. Omwille van de verhoogde terreurdreiging werden dit jaar dus 5.600 overuren meer gepresteerd.

De gepresteerde reguliere uren voor de terreurdreiging hebben tot gevolg gehad dat de andere opdrachten minder werden uitgevoerd.

De gevolgen van de terreurdreiging zijn dus enerzijds een meerkost van 120.904 euro aan overuren en anderzijds een te realiseren inhaalbeweging m.b.t. onder meer de snelheidscontroles.

Het antwoord van de burgemeester vindt u als bijlage.

Renovatie Hollainhof kost zeker 3,30 miljoen euro

Zestien jaar geleden werd in de Brusselsepoortstraat de Jonkheer de Hollainkazerne “omgetoverd” tot een nieuw bouwproject met 129 appartementen. Het prestigeproject werd ontworpen door de bekende architect Neutelings. Dit ambitieuze bouwproject moest een vernieuwend initiatief zijn in de wereld van de sociale woningbouw. Er werd zelfs gesteld dat er eindelijk een sociale woonwijk werd gecreëerd waarvan de architectuur grondig afweek van de vaak beklemmende middelmatigheid die zovele sociale woningen kenmerkt.

Lees verder Renovatie Hollainhof kost zeker 3,30 miljoen euro

Meertalige borden in zwembad Van Eyck verwijderd na vraag raadslid Deckmyn

In zwembad hingen borden in Nederlands, Turks en Frans

In het stedelijk zwembad Van Eyck bestaat de mogelijkheid tot het nemen van een ligbad. De stad Gent stelt daar een tiental mooi ingerichte badkamers ter beschikking. Recentelijk vernam ik dat in elke badkamer bordjes opgehangen werden waarop stond “LIGBAD MAX 45 MIN”. Deze bordjes werden echter sinds kort vervangen door een tekst in het Nederlands, Turks en Frans. Op deze nieuwe bordjes staat een reglement vermeld waarin onder meer staat dat de badkamer geen hamam is en dat de vloer droog moet blijven.  

Aangezien het zwembad Van Eyck een stedelijk zwembad is, vroeg ik aan schepen Resul Tapmaz (sp.a) of de meertalige borden niet in strijd waren met de vigerende taalwetgeving.

De schepen antwoordde mij dat de berichtgeving (onterecht in meerdere talen!) door de medewerkers van het zwembad Van Eyck werd uitgehangen, en dit vanuit een klantvriendelijke insteek. Naar aanleiding van mijn vraag werd deze meertalige berichtgeving “onmiddellijk gepast” (sic) verwijderd.

Johan Deckmyn geridderd?

Op 23 oktober 1995 legde Johan Deckmyn voor het eerst zijn eed af als Gents gemeenteraadslid. Binnenkort zetelt Deckmyn bijgevolg al 15 jaar in de Gentse gemeenteraad.

Die 15 jaar dienst zorgde er voor dat onlangs een officiële brief (zie bijlage) werd verstuurd naar Johan Deckmyn met de mededeling: “Op 23 oktober 2010 heeft u vijftien jaar anciënniteit als raadslid en voldoet u dus aan de voorwaarden om een ereteken in de nationale orden te bekomen”.

Kort gesteld: Johan Deckmyn wordt gevraagd of hij wil voorgedragen worden om Ridder te worden in de Leopoldsorde. Ridder worden, het is eens wat anders niet?

Als Vlaams-Nationalist staat het echter buiten kijf dat Deckmyn zich niet wil inschrijven in dit Belgisch feestje van decoraties. Hij zal bijgevolg eerstdaags een brief sturen naar de verantwoordelijken om feestelijk te bedanken voor deze Belgische titel.

Lees hier de bijlage.