Tagarchief: gemeenteraad

Burgemeester Termont omzeilt de taalwetgeving

Tijdens de gemeenteraad van september stelde burgemeester Daniël Termont (sp.a) de “Beleidsnota Communicatie” voor. Voor het Vlaams Belang kwam deze beleidsnota rijkelijk te laat. De legislatuur is immers al halverwege …

Fractieleider Johan Deckmyn nam de beleidsnota kritisch door en kon zich niet vinden in de manier waarop Termont de taalwetten wil omzeilen. De burgemeester wil immers in zijn communicatie met immigranten die het Nederlands niet machtig zijn “rekening houden met diversiteit en anderstaligheid”.

Lees verder Burgemeester Termont omzeilt de taalwetgeving

Politiecontroles tijdens het Offerfeest

Naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Johan Deckmyn antwoordde burgemeester Daniël Termont (sp.a) dat de politie extra aandacht zou schenken op het vervoer van schapen in Gent en op illegale slachtingen tijdens het Offerfeest.

Er werd trouwens een afspraak gemaakt met een runderslachthuis uit Zottegem, dat twee bijkomende lijnen zou openen. Deze extra slachtlijnen betekenen een extra capaciteit van 1.200 schapen.

Maar, gezien het verbod op het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, was er de vrees gerezen dat er opnieuw meer illegaal zou worden geslacht.  Vandaar dat Deckmyn vroeg hoe de stad Gent dit verbod ging opvolgen. De burgemeester zei dat de stad daarom ook een tijdelijk totaalverbod op thuisslachtingen had ingevoerd en dat er boetes waren voorzien tot 2000 euro voor overtredingen.

Deckmyn vroeg om afzonderlijke meldpunten voor burgers, maar daar werd niet op ingegaan. Burgers die getuige zijn van dergelijke feiten konden hiervoor de politie bellen zei de burgemeester.

Zes percent van de Gentenaars met een afvalcontainer, zetten deze nooit buiten.

In Gent wordt in niet-verstedelijkt gebied het afval opgehaald via afvalcontainers. Gemeenteraadslid Johan Deckmyn vroeg aan schepen Tine Heyse (Groen) hoeveel Gentenaars hun afvalcontainer nooit buitenzetten. Volgens schepen Heyse wordt het huisvuil op verschillende manieren opgehaald, onder andere met huisvuilzakken in stedelijk gebied.

Toch blijkt dat niet minder dan 6 % van de Gentenaars die over een afvalcontainer beschikken, deze container nooit buiten plaatsen. Rijst daarbij natuurlijk de vraag wat deze 2.288 Gentenaars met hun afval doen…

Sluikstorten

De schepen geeft een aantal mogelijke verklaringen. Zo sluit de schepen zeker niet uit dat sluikstorten hiervoor verantwoordelijk kan zijn.

De Dienst Toezicht en IVAGO gaat onderzoeken welke gevolgen aan deze feiten gegeven worden en welke aanpak effectief is. Men zal opteren voor een persoonlijke aanpak.

Problemen voor Gents offerfeest

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft onlangs beslist om het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden in Vlaanderen. Dit verbod ging in op 29 mei van dit jaar. De minister voert daarmee de Europese regelgeving uit die onverdoofd slachten om religieuze redenen toelaat, maar enkel en alleen in een erkend slachthuis.

De federale regering heeft die Europese regelgeving jarenlang de facto overtreden met zogenaamde ‘tijdelijke slachtvloeren’. Vorig jaar werden er in Vlaanderen zo nog 22.000 dieren geslacht op ongeveer 57 tijdelijke slachtplaatsen. Die beantwoorden echter geenszins aan de vereisten die worden gesteld aan reguliere slachthuizen.

In de krant “De Standaard” van 6 juni wordt er door de moslimgemeenschap gesteld dat Vlaamse slachthuizen vandaag niet over voldoende capaciteit beschikken om het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren op te vangen.

Vandaar dat Gents fractieleider Johan Deckmyn aan schepen Resul Tapmaz (sp.a) vroeg of er zich in Gent een probleem stelt wat betreft het slachten op tijdelijke slachtvloeren.

Schepen Tapmaz stelde allesbehalve tevreden te zijn met de gang van zaken en probeert de zaak op te lossen door een centraal afhaalpunt te organiseren waar halal-slagers het vlees kunnen aanbieden aan moslims. Ook alternatieven zoals het geven van giften zouden gepromoot worden.

Men is er in Gent echter allerminst gerust in dat alles deze keer vlekkeloos zal verlopen en zal strengere controles toepassen op illegaal slachten.

Burgemeester Termont noemt het Vlaams Belang “de zwarten”

Op de gemeenteraad van maart legde schepen Tapmaz zijn 10punten actieplan tegen racisme en discriminatie voor . Het stadsbestuur wil zich profileren als dé voorvechters tegen racisme en discriminatie. In de gemeenteraad werd daar zowel maandag als dinsdag hevig over gediscuteerd.

Lees verder Burgemeester Termont noemt het Vlaams Belang “de zwarten”