Integratieprijs

Siegfried Bracke (N-VA) wil integratieprijs in Gent

Tijdens de gemeenteraad van november lanceerde Siegfried Bracke, fractieleider van de N-VA in Gent, een opmerkelijk voorstel. Hij wil een integratieprijs invoeren in Gent.

Het is  uiteraard een waarheid als een koe, te stellen dat integratie een belangrijk gegeven is. Het is natuurlijk ook zo, dat integratie niet het opgeven van de persoonlijke identiteit betekent, maar het zich loyaal inpassen in onze manier van leven. Het Nederlands leren en gebruiken is daarom belangrijk alsook het respecteren van onze normen en waarden (scheiding van kerk en staat, gelijkheid man en vrouw…)

Johan Deckmyn, fractieleider van het Vlaams Belang, toonde zich verbaasd over dit initiatief. Hij verwees onder meer naar de vaststelling dat in Gent sommige allochtonen hier al meer dan 20 jaar leven, maar nog steeds het Nederlands niet machtig zijn.

Deckmyn sneerde naar de N-VA dat je zulke problemen niet oplost door het invoeren van een integratieprijs. Als je wil dat een inwijkeling integreert, dan doe je dat door voorwaarden te koppelen aan bvb vervangingsinkomens of toegang tot sociale woningen… In het buitenland zijn er al veel landen die dit succesvol toepassen.

Johan Deckmyn besloot door te stellen dat, wat het Vlaams Belang betreft, een integratieprijs invoeren een zoveelste pampermaatregel is in de rij. Voor het Vlaams Belang is integratie in het gastland waar men aankomt een vanzelfsprekendheid. En… vanzelfsprekendheden behoeven geen prijs..

Toch vond de voltallige Gentse gemeenteraad dit wel een goed idee. Enkel het Vlaams Belang stemde tegen.

Klik hier hier voor het voorstel van Siegfried Bracke (N-VA)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail