Actie tegen Guy & Freya: ´t Is nie goe geweest !

Naar aanleiding van de komende federale verkiezingen van zondag 10 juni ´07 starten de Vlaams Belang Jongeren Koepel Gent de komende dagen met een opmerkelijke actie. Hierbij zullen een 1.000-tal affiches in de Gentse binnenstad verspreid worden, waarbij voluit geageerd wordt tegen het Paarse beleid.

Concreet wordt in een 3-tal thema-affiches de draak gestoken met het recente campagnebeeld van de Gentse politici Guy Verhofstadt (Open VLD) en Freya Van den Bossche (SP.a) die gezellig vanop een bankje in het park verkondigen dat het Paarse beleid “goe is geweest”…

Aan de hand van concreet Gents cijfermateriaal over het stijgende aantal criminele feiten (90 strafbare feiten per dag), de jaarlijkse berg aan sluikstorten (2.000 ton per jaar) en de massale geldverspilling aan multikulprojecten (7 miljoen euro per jaar), wordt aangetoond dat het Paarse beleid helemaal niet goed geweest is voor Gent.

Op deze wijze wil VBJ bij de kiezer aantonen dat de goed-nieuws-show van Guy & Freya helemaal niet overeenstemt met de harde realiteit.

Deze actie van de Vlaams Belang Jongeren Koepel Gent kadert in de nieuwe werking van het Vlaams Belang in Gent onder leiding van voorzitter Johan Deckmyn, en komt er mede met op initiatief van propagandaverantwoordelijke Ortwin Depoortere.

Noot:
De rechten op de foto van Guy & Freya in kwestie zouden ondermeer te bekomen zijn bij het foto-agentschap Reporters. In een poging om de rechten op deze foto te bekomen belde ik op 26 februari ´07 naar het agentschap en vroeg ik of er ook politieke partijen, meer bepaald het Vlaams Belang, op hen konden beroep doen. Het antwoord liet weinig aan verbeelding over: “De politiek van het huis is dat niet wordt samengewerkt met het Vlaams Belang, met andere politieke partijen wel”…

Michel Roelens volgt Johan Deckmyn op

Ter gelegenheid van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie heeft het Vlaams Belang van de regio een nieuwe voorzitter gekregen: provincieraadslid Michel Roelens volgt Johan Deckmyn op.

Voor zo’n 280 aanwezigen werd ook Guy D’Haeseleer voorgesteld als lijsttrekker voor de komende Kamerverkiezingen.

Na de toespraken van Johan Deckmyn en Francis Van den Eynde werden ook 10 gelukkigen getrokken die een persoonlijke karikatuur kregen van ‘Nollie’, cartoonist voor ”t Pallieterke”. Ook Fré, de huiscartonist van de partij, stelde bij die gelegenheid zijn werk tentoon

Een gezellige middag werd afgesloten rond 13.00.

Over de ambities van Michel Roelens zal binnenkort bericht worden.


Vlaams Belang op nieuwjaarsreceptie Gent

Op zondag 7 januari hield de Stad Gent zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Een receptie waarbij het alle Gentenaars van gratis drankjes voorziet. Uiteraard is er ook een speechke van de burgemeester met aansluitend een optreden van Pierke Pierlala. Pierke houdt dan op het Sint-Baafsplein een soort mini-conference waarbij hij het uiteraard niet nalaat om vooral de meerderheidspartijen te loven en te prijzen.

Het Vlaams Belang was – gewoontegetrouw – ook weer talrijk aanwezig en hield eraan de Gentenaars ook iets gratis aan te bieden. Vandaar dat tal van leden en sympathisanten tussen 10.30 uur en 11 uur op de invalswegen van het Sint-Baafsplein jaarkalendertjes uitdeelden op bankkaartformaat.

Dit initiatief werd alleszins toegejuicht door tal van Gentenaars die naar de receptie kwamen. Met dit initiatief zet het Vlaams Belang koepel Gent het nieuwe jaar op een dynamische manier in. De kalendertjes zullen immers in de loop van de maand januari ook via tal van locale initiatieven aan de man gebracht worden.


Deinze krijgt afdelingsvlag

Op donderdag 14 december kwam het Vlaams Belang in Deinze bijeen om de militanten en kaderleden te bedanken die de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen ervoor gezorgd hebben dat het Vlaams Belang liefst twee nieuwe gezichten naar de gemeenteraad van Deinze kan sturen. Deze avond ging door in café Derby (op den dries aan de gaversesteenweg) in Petegem.

Lijsttrekker en afdelingsvoorzitter Luc Goeminne verwelkomde de aanwezigen en hield een korte toespraak waarin hij de inzet van vele leden en militanten in Deinze prees. Op de zijn gekende stijl bedankte dokter Goeminne enkele mensen in het bijzonder, zonder wie de campagne in Deinze wellicht niet mogelijk was geweest.

Daarna nam Vlaams volksvertegenwoordiger en regiovoorzitter Johan Deckmyn het woord, die het succes van de partij in de stad Deinze benadrukte en de aanwezigen opriep om verder te werken in de richting van een nieuwe verkiezingsoverwinning. Als regiovoorzitter maakte Johan Deckmyn samen met regiobestuurslid Michel Roelens van de gelegenheid gebruik om aan dokter Luc Goeminne de nieuwe afdelingsvlag voor het Vlaams Belang in Deinze te overhandigen. Nadien volgde nog een gezellige receptie.


Johan Deckmyn spreekt in Destelbergen

Op vrijdagavond 21 april hield het Vlaams Belang in Destelbergen voor het eerst een lentereceptie. Aangezien er in de regio Gent-Eeklo al heel wat etentjes plaatsvinden besloot de plaatselijke afdeling om eens voor een alternatief avondje te zorgen onder de vorm van een lentereceptie. Deze formule bleek succes te hebben. Meer dan vijftig leden- en sympathisanten kwamen opdagen! De avond vond voor de eerste maal ook plaats in het gezellige “Casa Del Locos” aan de dendermondsesteenweg in Destelbergen. Naast enkele gratis drankjes waren ook typische mexicaanse “tapas” voorzien, hartige hapjes die naar waarde werden gesmaakt.

Geert Goubert, voorzitter van het Vlaams Belang in Destelbergen trok de avond op gang en schetste de evolutie van de partij in Destelbergen de laatste jaren en bedankte de bestuursleden en onze twee gemeenteraadsleden voor het vele werk dat ze de laatste jaren hebben geleverd. Het is immers slechts dankzij deze inzet dat het Vlaams Belang – ook in Destelbergen – een factor van belang blijft.

Regiovoorzitter en Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn had het in zijn speech vooral over de komende verkiezingen en de politieke actualiteit. Op zijn beurt bedankt hij ook de plaatselijke leden en sympathisanten voor hun enthousiasme en hij beklemtoonde dat er met het oog op de verkiezingen van 8 oktober nog werk aan de winkel is. Verkiezingen worden immers gewonnen door de inzet van iedereen.

Johan Deckmyn wenste Geert Goubert, als lijsttrekker van het Vlaams Belang in Destelbergen, veel succes toe met de komende verkiezingen en stelde ook de eerste vrouw op de lijst – Martine Uytersprot – aan het talrijk opgekomen publiek voor.