Categorie archief: Geen categorie

Hangjongeren zorgen voor problemen in winkelcomplex Gent Zuid

Vlaams Belang provincieraadslid Lena Van Boven sprak  eind juni Gents fractieleider Johan Deckmyn aan omtrent problemen aan het Urbiscomplex aan Gent Zuid, waar ze zelf getuige van was geweest.

Op één van de roltrappen zag ze enkele opvallende ‘jongeren’. Ze kwamen al lachend en elkaar duwend uit de supermarkt Match. Ze hadden blijkbaar veel pret. Op de roltrap begon één van de jongeren zijn zakken leeg te maken en de inhoud uit te delen aan de groep. Aangezien er ook frisco’s uit zijn zakken kwamen en je dergelijke zaken daar normaliter niet in stopt, had Lena een sterk vermoeden dat ze gestolen waren.

Op het gelijkvloers aangekomen riepen ze naar beneden naar iemand ‘Jihad’. Een jongere met een lang kleed aan die zich aangesproken voelde, voegde zich bij hen. Samen trokken ze verder naar boven.

Toen zag Lena twee mensen van de veiligheidsfirma wandelen en sprak hen aan. Ze vertelde hen dat een groepje jongeren dat zich vreemd gedroeg en vermoedelijk aan het stelen was. Blijkbaar waren de ‘security’-mensen daarvan op de hoogte, want één van hen zei: “Maar madammeke, wij weten dat. Die zijn hier elke dag en hebben blijkbaar niks anders te doen. Wij kunnen daar niks aan doen. Zelfs de politie weet dit en kan er niks aan doen”.

Vlaams Belanger Johan Deckmyn vroeg daarop aan burgemeester Termont wat hij hieromtrent ging ondernemen. Termont zei dat je hieromtrent de politie maar moet bellen, maar geeft eveneens toe dat men die jongeren op heterdaad moet betrappen.

Voorts bevestigt de burgemeester dat sinds april 2017 de Gentse politie inderdaad klachten over jongeren die mensen in het Shoppingcenter Zuid lastig vallen. Het gaat hier over het volgen van mensen, duwen, agressief worden.

Er zijn nu meer controles en vele “contacten” met de hangjongeren aan de ZUID, de buurtinspecteur heeft contacten met de mensen van de security die tevens klachten ontvingen (ook zij hebben hun toezicht verhoogd).

Of de situatie ondertussen is verbeterd is twijfelachtig….

De vraag van Johan Deckmyn en het antwoord van Daniel Termont vindt u door hier te klikken.

Stadsbestuur nodigt de Turkse gemeenschap uit voor gesprek over conflict in Turkije

Naar aanleiding van de poging tot staatsgreep in Turkije lanceerde de Turkse president Erdogan een hetze tegen de aanhangers van de Gülenbeweging. Ook in Gent gaven Turken gevolg aan de oproep van de Turkse president en waren er daden van vandalisme en een oproep tot betoging als gevolg hiervan. Ook schepen Resul Tapmaz nam duidelijk een standpunt in door te stellen dat iedereen in Gent achter president Erdogan staat. Het Vlaams Belang vroeg de burgemeester dan ook, of schepen Tapmaz hier zijn boekje niet te buiten ging en wat de stad zal doen ten gevolge van de openlijke dreigementen ten aanzien van de Gülenbeweging in Gent.

De burgemeester stelde vooreerst dat de schepen geen stelling innam, maar “een impressie gaf van zijn contacten binnen de Turkse gemeenschap”. Het Vlaams Belang vindt dit vreemd. Blijkbaar heeft schepen Tapmaz geen contacten binnen de Gülenbeweging.

Volgens het antwoord van de burgemeester werd het Lucerna-college geconfronteerd met een graffiti-opschrift: “landverraders”. Het gemeenschapscentrum Meridiaan (Fedactio) op de Karthuizerlaan 111 werd met een opschrift beklad: “Rot op verraders. U bent aanhangers van de Gülenbeweging. We willen u hier niet hebben. Vertrek”.

Op de vraag van Vlaams Belang hoe de burgemeester deze problematiek verder wenste aan te pakken, antwoordde hij dat hij samen met schepen Resul Tapmaz de vertegenwoordigers van de Gülenbeweging ontvangen heeft op 26 juli. Verder stelde hij dat het stadsbestuur de volledige Gentse Turkse gemeenschap heeft uitgenodigd voor een gesprek op 2 september aanstaande, nadat de meeste Turken terug zijn uit vakantie.

Nadat “het gesprek met de Turkse gemeenschap” had plaatsgevonden verklaarde de burgemeester dat er een overleg was geweest met de vertegenwoordigers van de vijf Turkse moskeeën in Gent. De burgemeester stelt in de krant: “Ik heb hen duidelijk gezegd dat het niet de bedoeling mag zijn om de interne politieke problemen van Turkije te exporteren naar onze stad”.

Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn stelde daarop aan burgemeester Termont de vraag naar het resultaat dit overleg. Hij was vooral vooral verrast dat Termont enkel met de vertegenwoordigers van de vijf Turkse moskeeën had gepraakt. Deckmyn vroeg of die synoniem waren voor “de Turkse gemeenschap”.

Het antwoord van Termont was,  zoals vaak, naast de feiten. Blijkbaar overlegt de stad Gent als het de Turkse gemeenschap betreft enkel met de vertegenwoordigers van de islamitische religieuze gemeenschap.

Wie had dat ooit kunnen denken, een paarsgroene meerderheid dat enkel met religieuze vertegenwoordigers wenst te praten….

Gedwongen verhuis inwoners Lübeckstraat

In mei 2016 kondigde WoninGent aan dat de bewoners van de Lübeckstraat tegen eind van dat jaar hun woning moesten verlaten. Dit viel bij deze bewoners in slechte aarde.

Ook de informatievergadering die op donderdag 19 mei werd georganiseerd door WoninGent was niet van aard om de bewoners gerust te stellen, integendeel! Daar werd aangekondigd dat men al vanaf 1 juli zou starten met de ontruiming van de woningen en de herlocalisatie van de bewoners. Tussen de aankondiging van het initiatief en de start ervan ligt slechts anderhalve maand!

In 2009 informeerde de stad Gent de bewoners reeds dat de woonfunctie in de Lübeckstraat zou worden stopgezet. De bewoners waren er zich van bewust dat het ooit zover zou komen, maar men heeft hen in het verleden beloofd dat ze samen zouden kunnen verhuizen naar woningen gelegen in het nieuwe project aan de Oude Dokken. Een belofte die men blijkbaar was vergeten…

In 2009 stelde toenmalig schepen van Openbare Werken Sas van Rouveroij dat er een Ruimte Ontwikkelingsstructuurplan was goedgekeurd, waarop de Afrikalaan ingekleurd stond als zone met een economische functie. Hij zei er wel bij dat het ganse plan een lange-termijnvisie was en pas zou uitgevoerd worden in 2020, of zelfs 2030 of 2040. Dit kan men bezwaarlijk vergeten zijn. Het staat trouwens ook in krantenartikels uit die tijd.

Het Vlaams Belang vroeg dan ook om de beloftes die toen werden gedaan, na te komen en de bewoners nog wat uitstel te geven. De termijn die ze plots opgedrongen kregen was immers veel te kort.

Naar verluidt is het trouwens nog niet eens zeker dat deze woningen wel afgebroken mogen worden. Ze zouden zijn opgenomen op de erfgoedlijst. Er moet dus eerst advies aangevraagd worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed vooraleer een sloopvergunning kan worden afgeleverd.

Schepen Balthazar (sp.a)  stelde dat de woningen sinds enige tijd in slechte staat waren, maar dat heeft de verhuurder (WoninGent) niet tegengehouden om in vele gevallen de huishuur de laatste jaren meer dan te verdubbelen.

Het Vlaams Belang vindt het een schande dat de bewoners van hele wijk gedwongen werden hun huizen te verlaten, die over het algemeen wél in goede staat waren.

Ondertussen is de wijk leeg en moest al ingegrepen worden om krakers te verhinderen hun intrek in te nemen in de vrijgekomen woningen…

Optima-schandaal: Vlaams Belang eist ontslag Termont

De ganse polemiek rond de frauduleuze zaken waarin de Gentse bank Optima ten onder is gegaan, is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het verhaal rond Optima-topman Jeroen Piqueur was bijwijlen hallucinant en bij de Gentse socialisten is er blijkbaar hevig gediscussieerd over het feit of de burgemeester Daniel Termont al dan niet in functie zou blijven. Om zichzelf te verdedigen belde de burgemeester zelfs naar de procureur, maar op zich is dit ook al een initiatief die haaks staat op alle principes van onze rechtstaat. Lees verder Optima-schandaal: Vlaams Belang eist ontslag Termont

Problemen voor Gents offerfeest

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft onlangs beslist om het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden in Vlaanderen. Dit verbod ging in op 29 mei van dit jaar. De minister voert daarmee de Europese regelgeving uit die onverdoofd slachten om religieuze redenen toelaat, maar enkel en alleen in een erkend slachthuis.

De federale regering heeft die Europese regelgeving jarenlang de facto overtreden met zogenaamde ‘tijdelijke slachtvloeren’. Vorig jaar werden er in Vlaanderen zo nog 22.000 dieren geslacht op ongeveer 57 tijdelijke slachtplaatsen. Die beantwoorden echter geenszins aan de vereisten die worden gesteld aan reguliere slachthuizen.

In de krant “De Standaard” van 6 juni wordt er door de moslimgemeenschap gesteld dat Vlaamse slachthuizen vandaag niet over voldoende capaciteit beschikken om het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren op te vangen.

Vandaar dat Gents fractieleider Johan Deckmyn aan schepen Resul Tapmaz (sp.a) vroeg of er zich in Gent een probleem stelt wat betreft het slachten op tijdelijke slachtvloeren.

Schepen Tapmaz stelde allesbehalve tevreden te zijn met de gang van zaken en probeert de zaak op te lossen door een centraal afhaalpunt te organiseren waar halal-slagers het vlees kunnen aanbieden aan moslims. Ook alternatieven zoals het geven van giften zouden gepromoot worden.

Men is er in Gent echter allerminst gerust in dat alles deze keer vlekkeloos zal verlopen en zal strengere controles toepassen op illegaal slachten.