Tagarchief: Sociale woningen

Gedwongen verhuis inwoners Lübeckstraat

In mei 2016 kondigde WoninGent aan dat de bewoners van de Lübeckstraat tegen eind van dat jaar hun woning moesten verlaten. Dit viel bij deze bewoners in slechte aarde.

Ook de informatievergadering die op donderdag 19 mei werd georganiseerd door WoninGent was niet van aard om de bewoners gerust te stellen, integendeel! Daar werd aangekondigd dat men al vanaf 1 juli zou starten met de ontruiming van de woningen en de herlocalisatie van de bewoners. Tussen de aankondiging van het initiatief en de start ervan ligt slechts anderhalve maand!

In 2009 informeerde de stad Gent de bewoners reeds dat de woonfunctie in de Lübeckstraat zou worden stopgezet. De bewoners waren er zich van bewust dat het ooit zover zou komen, maar men heeft hen in het verleden beloofd dat ze samen zouden kunnen verhuizen naar woningen gelegen in het nieuwe project aan de Oude Dokken. Een belofte die men blijkbaar was vergeten…

In 2009 stelde toenmalig schepen van Openbare Werken Sas van Rouveroij dat er een Ruimte Ontwikkelingsstructuurplan was goedgekeurd, waarop de Afrikalaan ingekleurd stond als zone met een economische functie. Hij zei er wel bij dat het ganse plan een lange-termijnvisie was en pas zou uitgevoerd worden in 2020, of zelfs 2030 of 2040. Dit kan men bezwaarlijk vergeten zijn. Het staat trouwens ook in krantenartikels uit die tijd.

Het Vlaams Belang vroeg dan ook om de beloftes die toen werden gedaan, na te komen en de bewoners nog wat uitstel te geven. De termijn die ze plots opgedrongen kregen was immers veel te kort.

Naar verluidt is het trouwens nog niet eens zeker dat deze woningen wel afgebroken mogen worden. Ze zouden zijn opgenomen op de erfgoedlijst. Er moet dus eerst advies aangevraagd worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed vooraleer een sloopvergunning kan worden afgeleverd.

Schepen Balthazar (sp.a)  stelde dat de woningen sinds enige tijd in slechte staat waren, maar dat heeft de verhuurder (WoninGent) niet tegengehouden om in vele gevallen de huishuur de laatste jaren meer dan te verdubbelen.

Het Vlaams Belang vindt het een schande dat de bewoners van hele wijk gedwongen werden hun huizen te verlaten, die over het algemeen wél in goede staat waren.

Ondertussen is de wijk leeg en moest al ingegrepen worden om krakers te verhinderen hun intrek in te nemen in de vrijgekomen woningen…