Tagarchief: Optima

De poenpakkers

Het PubliPart-schandaal, dat zo kort na het Optima-schandaal is losgebarsten, bevestigt nogmaals het beeld dat bij vele mensen leeft. Politiekers zijn poenpakkers.

Dat beeld hebben de politici volledig aan zichzelf te danken, ze moeten daar niet over klagen. Ze zouden beter eindelijk eens hun eigen stal uitmesten. Dit gebeurt niet. Na elk schandaal zweert men dat het niet meer zal gebeuren, maken de politici goede voornemens en proberen de bladzijde om te slaan…. tot het volgende schandaal losbarst.

Het recentste schandaal in Gent is dus de PubliPart-affaire, waarbij de socialist Tom Balthazar en de liberaal Christophe Peeters jaarlijks zo’n 20.000 euro opstreken bovenop hun reeds mooie schepenwedde en nog wat andere extraatjes zoals een mandaat bij Luminus (40.000 euro per jaar).

Bij de socialisten zijn ze specialisten geworden in vriendjespolitiek. Vandaar dat de voormalige kabinetschef van Daniel Termont, toen hij met pensioen ging, ook in PubliPart mocht gaan zetelen en jaarlijks 20.000 euro mocht opstrijken. Commentaar van Termont: “Gepensioneerden mogen toch ook bijklussen?”. Ik noem dit normvervaging.

Maar ook de man die vanuit de oppositie erg fel van leer trok, viel van zijn voetstuk. Siegfried Bracke (N-VA) stelde dat er – zeker bij de socialisten – een graaicultuur heerste, maar vergat daarbij eventjes dat hij zelf 16.000 euro (netto!!) per maand verdiende en nog eens bijkluste bij Telenet (jaarlijks 12.000 euro plus 2.000 euro per vergadering). Misschien moeten we de reden voor deze vergetelheid niet té ver zoeken: is Siegfried Bracke geen voormalige socialist?

PubliPart-schandaal in Gent. Stadsbestuur moet zich onmiddellijk uit deze intercommunale terugtrekken.

Vandaag blijkt opnieuw dat de stad Gent er niet voor terugdeinst om betrokken te zijn in schimmige intercommunales waar financiële zelfbediening vanzelfsprekend lijkt te zijn. De stad levert immers bestuursleden voor de nv PubliPart. PubliPart is een dochtermaatschappij van de intercommunale PubliLec, waar de stad Gent een aandeel van 12 procent blijkt te bezitten. Daardoor zetelen voor de socialisten schepen Tom Balthazar en oud-kabinetschef Patrick Boes en voor de liberalen schepen Christophe Peeters er in de Raad van Bestuur.

De oud-kabinetschef van burgemeester Daniël Termont blijkt er zelfs na zijn pensioen nog in de Raad van Bestuur te zetelen. Ons-kent-ons in Gent, en Daniël Termont gunt wellicht zijn oud-kabinetschef wat bijkluswerk. Een zitje in de Raad van Bestuur is immers behoorlijk lucratief. Je kan er als bestuurslid per jaar zo’n 19.000 euro opstrijken.

Niet alleen wordt in deze constructie opnieuw de ons-kent-ons mentaliteit uit het Optima-dossier bevestigt, deze zaak staat ook symbool voor de niet-transparante graaicultuur waarvan we dachten dat enkel de PS in Wallonië hiervoor symbool stond. Na Optima en PubliPart lijkt Gent steeds meer een Luik-aan-de-Leie te worden. Bovendien blijkt de stad onrechtstreeks te investeren in onethische beleggingen. Wij dachten echter dat deze meerderheid bij hoog en bij laag zweerde bij ethische beleggingen. Quod non.

Het Vlaams Belang eist dat de stad zich onmiddellijk uit deze intercommunale terugtrekt. We willen ook weten hoeveel de Gentse vertegenwoordigers in Publipart in totaal hebben ontvangen als vergoeding de afgelopen jaren en welke diensten ze hiervoor in ruil hebben geboden. Het zou trouwens van goed fatsoen getuigen van de bestuurders om de financiële middelen die ze de laatste jaren hebben ontvangen te laten terugvloeien naar de Gentse burger.

Het Vlaams Belang wenst dat de stad Gent volledig klaarheid schept omtrent deze constructie en zal tijdens de gemeenteraad van februari dan ook de meerderheid interpelleren.

Vlaams Belang deelt opnieuw cartoon-kalenders uit op nieuwjaarsreceptie Stad Gent

Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van de stad Gent aan de stadshal, deelde het Vlaams Belang – naar jaarlijkse gewoonte – opnieuw duizenden kalendertjes uit aan de aanwezige Gentenaars. Het uitdelen gebeurde net voor de receptie tussen 10 uur en 11 uur. Zoals steeds stond de cartoon op de kalender in het teken van de politieke actualiteit van het voorbije jaar.

Aangezien 2016 in het teken stond van de Optima-affaire, was het thema voor de cartoon snel gevonden. Daniel Termont stapt in Cannes uit een privé-jet van Optima met een glaasje champagne in de hand. Dat is immers het beeld dat bij iedere Gentenaar zal blijven hangen na de onverkwikkelijke Optima-affaire.

Ondertussen is er nog steeds geen nieuws over de klacht uit 2011, die door Studio Vandersteen werd ingediend over het kalenderke met als thema “De Wilde Weldoener”. De beroepsprocedure is nog steeds lopend.

Welke vrouw sliep er op de kamer van Termont?

Grote consternatie tijdens de Optima-commissie van begin oktober 2016, toen Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn plots aan Daniel Termont vroeg welke vrouw er in Cannes in 2005 op zijn kamer sliep.

Deckmyn had immers tussen de honderden documenten van deze commissie een factuur van Neckerman ontdekt uit 2005. Daarin stonden voor twee ambtenaren én voor Daniel Termont de overnachting in een hotel en de vlucht naar Cannes geboekt.

Op de factuur stond de naam van de eerste ambtenaar met daarna “hotel” en “vlucht”. Op het volgende lijntje stond de naam van de tweede ambtenaar met daarna eveneens “hotel” en “vlucht”.

Op het derde lijntje stond de naam van Daniel Termont, maar de woorden “hotel” en “vlucht” waren omcirkeld. Het omcirkelde woord “vlucht” wees met een pijltje naar de handgeschreven naam van Termont. Maar de stad Gent had betaald voor een leeg zitje in een vliegtuig, want ondertussen wist iedereen immers dat Termont met de privé-jet van Jeroen Piqueur naar Cannes was gevlogen.

Het omcirkelde woordje “hotel” verwees naar de naam van een dame. Vlaams Belanger Deckmyn vroeg zich dan ook publiekelijk af wie deze dame was, en wat ze deed op de kamer van Termont…

Tijdens deze bewuste vergadering van de Optima-commissie kon Daniel Termont niet onmiddellijk een antwoord geven. Het antwoord kwam op de Optima-commissie van enkele dagen later.

Toen had Termont plots wél een antwoord. Die dame was blijkbaar een traiteur op de boot in Cannes waar Gentse activiteiten plaatsvonden. Ze had schrik om op deze boot te slapen en Daniel Termont bood blijkbaar spontaan aan zelf op de boot te slapen.

Deckmyn vond het straf dat Termont zich dit pas enkele dagen later herinnerde. Zoiets zou iedereen zich toch herinneren, stelde hij. Zeker als je zelf zo hoffelijk zou geweest om je hotelkamer af te staan aan een dame, omdat die blijkbaar niet op de boot durfde te slapen. Daniel Termont had duidelijk minder schroom en minder schrik. Van ware zelfopoffering gesproken. De stadsambtenaren die hun hotelkamer dan weer niet afstonden, kunnen er een spreekwoordelijk puntje aan zuigen….

Optima-zaak: Welke Termont spreekt de waarheid?

Daniël Termont stelt eerst als burgemeester én schepen in de fout te zijn gegaan. Nadien enkel als schepen.

Tijdens de eerste zitting van de Optima-commissie op 29 augustus werd er reeds heel wat gezegd. Maar wat ook duidelijk is: er werd heel wat niet gezegd. Bepaalde vragen vanuit de oppositie werden door Daniël Termont deskundig omzeild. Andere vragen werden ronduit niet beantwoord.

In het bijzonder wil ik hierbij verwijzen naar de vraag die ik aan Daniël Termont stelde. Een vraag die niet beantwoord werd. Ik stelde immers twee verklaringen vast van de burgemeester:

  1. “(…) En ik erken dat ik in de contacten met het bedrijfsleven in het kader van mijn opdrachten als burgemeester en vroeger als schepen van Economische Ontwikkeling onvoorzichtig ben geweest.” (brief gericht aan de deontologische commissie van de stad Gent op 27 juni 2016, zie bijlage neergelegd door Daniël Termont, op blz 7)
  2. Daniël Termont verklaart op de zitting van de Optima-commissie op 29 augustus 2016 dat hij tweemaal onvoorzichtig is geweest. Het gaat om reizen heen en weer van Antwerpen naar de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes, in maart 2004 en maart 2005, met een door Piqueur gecharterde vlucht. De tweede onvoorzichtigheid is een reis heen en weer naar een andere beurs voor voetbalstadions in Londen op 15 en 16 november 2006, eveneens gecharterd door Piqueur. Toen was Termont schepen van Haven, Economische Ontwikkeling en Nutsvoorzieningen.

Eender wie kan zien dat deze twee verklaringen elkaar tegenspreken. Daniël Termont was pas burgemeester sinds 1 januari 2007. Dus is ofwel de eerste verklaring juist, ofwel de tweede. Op mijn expliciete vraag hieromtrent tijdens de Optima-commissie van 29 augustus kreeg ik geen antwoord.

Welke Termont spreekt de waarheid?