Tagarchief: Johan Deckmyn

Leefstraten in Gent: de stad privatiseert de straten

In Gent is het al een tijdje zo dat er diverse straten ingericht worden als “leefstraat”. Onlangs werden verschillende straten in Gent opnieuw ‘leefstraat’. Nieuw is het inrichten van zogenaamde “leefwijken”. Op deze plekken plaatst men graszoden of grasmatten, zitbanken en ook auto’s worden er geweerd.

Gents Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn interpelleerde tijdens de gemeenteraad van mei hieromtrent het stadsbestuur. Hij beklemtoonde vooral dat er vaak geen voldoende draagvlak is om zo’n leefstraat in te richten. Met een boutade wees Deckmyn er op dat het stadsbestuur met deze initiatieven de Gentse straten eigenlijk privatiseert.

Lees verder Leefstraten in Gent: de stad privatiseert de straten

Politiecontroles tijdens het Offerfeest

Naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Johan Deckmyn antwoordde burgemeester Daniël Termont (sp.a) dat de politie extra aandacht zou schenken op het vervoer van schapen in Gent en op illegale slachtingen tijdens het Offerfeest.

Er werd trouwens een afspraak gemaakt met een runderslachthuis uit Zottegem, dat twee bijkomende lijnen zou openen. Deze extra slachtlijnen betekenen een extra capaciteit van 1.200 schapen.

Maar, gezien het verbod op het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, was er de vrees gerezen dat er opnieuw meer illegaal zou worden geslacht.  Vandaar dat Deckmyn vroeg hoe de stad Gent dit verbod ging opvolgen. De burgemeester zei dat de stad daarom ook een tijdelijk totaalverbod op thuisslachtingen had ingevoerd en dat er boetes waren voorzien tot 2000 euro voor overtredingen.

Deckmyn vroeg om afzonderlijke meldpunten voor burgers, maar daar werd niet op ingegaan. Burgers die getuige zijn van dergelijke feiten konden hiervoor de politie bellen zei de burgemeester.

Zes percent van de Gentenaars met een afvalcontainer, zetten deze nooit buiten.

In Gent wordt in niet-verstedelijkt gebied het afval opgehaald via afvalcontainers. Gemeenteraadslid Johan Deckmyn vroeg aan schepen Tine Heyse (Groen) hoeveel Gentenaars hun afvalcontainer nooit buitenzetten. Volgens schepen Heyse wordt het huisvuil op verschillende manieren opgehaald, onder andere met huisvuilzakken in stedelijk gebied.

Toch blijkt dat niet minder dan 6 % van de Gentenaars die over een afvalcontainer beschikken, deze container nooit buiten plaatsen. Rijst daarbij natuurlijk de vraag wat deze 2.288 Gentenaars met hun afval doen…

Sluikstorten

De schepen geeft een aantal mogelijke verklaringen. Zo sluit de schepen zeker niet uit dat sluikstorten hiervoor verantwoordelijk kan zijn.

De Dienst Toezicht en IVAGO gaat onderzoeken welke gevolgen aan deze feiten gegeven worden en welke aanpak effectief is. Men zal opteren voor een persoonlijke aanpak.

Burgemeester Termont noemt het Vlaams Belang “de zwarten”

Op de gemeenteraad van maart legde schepen Tapmaz zijn 10punten actieplan tegen racisme en discriminatie voor . Het stadsbestuur wil zich profileren als dé voorvechters tegen racisme en discriminatie. In de gemeenteraad werd daar zowel maandag als dinsdag hevig over gediscuteerd.

Lees verder Burgemeester Termont noemt het Vlaams Belang “de zwarten”