Tagarchief: Gent

Stad Gent verbiedt betoging Voorpost

De recente problemen met Gentenaars van Turkse origine als reactie op een toegelaten Voorpost-betoging aan het Edmond Van Beverenplein in september hebben er blijkbaar toe geleid dat burgemeester Termont onlangs beslist heeft om een nieuw aangevraagde betoging van Voorpost te verbieden.

Er wordt blijkbaar gevreesd voor een grote confrontatie tussen Voorpost en Pegida-aanhangers enerzijds en Gentenaars van Turkse origine anderzijds. De aanleiding voor de problemen tijdens de vorige betoging van Voorpost was echter een uit de hand gelopen tegenbetoging die niet aangevraagd en ook niet toegelaten was. De betreffende Gentenaars van Turkse origine zagen de betoging tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Gemeenschap blijkbaar als een provocatie.

Door de betoging te verbieden beloont de burgemeester nu het baldadig gedrag van de Gentenaars van Turkse origine die in de buurt van het Edmond Van Beverenplein wonen. Het recht op vrije meningsuiting en het recht op betogen is voor de burgemeester blijkbaar minder belangrijk als het rechtstreeks ingaat tegen de belangen van de Turkse gemeenschap in Gent.

Als argument stelde de burgemeester dat de tegenbetogers geprovoceerd werden door een plastieken varkenskop. Tja, gaat de burgemeester nu alle betogingen screenen op de aanwezigheid van mogelijks provocatief materiaal?

Hoe zit dat trouwens met de vrijheid van meningsuiting? Het is maar al te makkelijk om de baldadigheden van Turken te vergoeilijken door te verwijzen naar zogenaamde provocaties. Wat provocaties betreft, mocht het gedrag van de Turken er ook wel zijn. Zij scandeerden o.a. massaal de slogan “de wetten van Allah gaan boven jullie wetten” en de betogers werden uitgescholden voor “junkies” en “homo’s“. Maar deze Turkse provocaties hebben niét geleid tot baldadigheden vanwege de Voorpost-betogers.

Maar toch wordt een nieuwe betoging geweigerd.

De burgemeester stelt dat Voorpost in september al de kans kreeg om haar mening te uiten. Dit leidde er toe dat Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn in de gemeenteraad aan burgemeester Termont vroeg of er misschien een tijdslimiet stond op het uiten van uw mening in Gent.

De burgemeester zei ook dat hij van verschillende inwoners de vraag kreeg om dat soort van manifestaties niet meer in hun buurt te laten doorgaan. Deckmyn vond dit een zware zaak. Blijkbaar zullen er in de toekomst no go-zones komen voor betogingen in bepaalde wijken, afhankelijk van het onderwerp van de betoging of van de vereniging die de manifestatie organiseert. De vraag van Deckmyn aan burgemeester Termont of dit in de toekomst zo zou zijn, werd niet beantwoord. Waarvan akte.

Stad Gent treedt niet op tegen Turkse baldadigheden

Zondag 10 april kwam de Turkse gemeenschap op straat tegen het terrorisme, maar in de praktijk was het een politieke betoging tegen het Koerdische PKK. Daarbij bleek ook dat vele jonge Turken daarbij het handgebaar maakten van de Grijze Wolven. Naar aanleiding van een vraag van het Vlaams Belang over rellen in Gent tussen Turken en Koerden en de reactie van de politie, blijkt dat men niet echt ingrijpt tegen Turkse baldadigheden.

Zo waren er op 6 maart ook problemen tussen Koerden en Turken in het Gentse intercultureel centrum “De Centrale”. Politie moest er heen gaan, maar blijkt achteraf geen officiële vaststelling te doen “omdat er geen verdere incidenten waren”. Over een graffiti incident met opschriften als “TC = Turkse republiek”, “Heryerde = Turkse Republiek is overal.” en “Fuck PKK” werd wel een proces-verbaal opgesteld.

Maar over incidenten midden in de nacht in de Wondelgemstraat, waarbij Koerdische vlaggen worden verbrand, is er enkel een “constructief gesprek”. Er wordt verder enkel maar een bestuurlijk verslag opgemaakt.

Het Vlaams Belang vindt dat er wel degelijk opgetreden moet worden als er zich dergelijke incidenten voordoen. De burgemeester wil problemen oplossen via dialoog, maar als overleg niet lukt dan dient de politie wel degelijk op te treden.

 

Gent blijft met potlood en papier stemmen

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad van september vroeg gemeenteraadslid Johan Deckmyn hoe men in Gent zou stemmen in 2018 en 2019. Bij de laatste verkiezingen in 2014 stemden in Vlaanderen 58% van de kiezers digitaal. Dit gebeurde in 158 van de 308 gemeenten. Alle grote steden zijn in deze cijfers vervat, met uitzondering van de stad Gent. Hier werd nog steeds gestemd met potlood en papier.

Stad moet zelf betalen

Sommige Vlaamse gemeenten waar nog met potlood en papier gestemd wordt, zijn intussen vragende partij voor nieuwe stemcomputers. In de “Conceptnota voorbereiding lokale en provinciale verkiezingen 2018” van minister Homans voor Binnenlands Bestuur (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 juni 2015) is aangegeven dat een verdere uitbreiding enkel mogelijk zal zijn voor zover de gemeenten die zelf financieren.

De Vlaamse overheid zal die niet ten laste nemen zoals het geval was in 2012. De subsidie van 20% die in de federale wetgeving is voorzien, kan na goedkeuring door de federale ministerraad toegekend worden. Deze gemeenten zullen bijgevolg slechts nieuwe apparatuur kunnen aankopen met grotendeels eigen financiering. Bovendien is een uitbreiding van het digitaal stemmen enkel mogelijk bij een voldoende grote bestelling, die de leverancier toelaat om een nieuwe productielijn op te starten.

Andere prioriteiten

Schepen Sofie Bracke (Open Vld) antwoordde dat elektronisch stemmen de stad evenveel zou kosten als stemmen met pen en papier (ca 1 miljoen euro), maar dat de aankoop van computers de stad 10.000 euro per machine zou kosten. In totaal zou dit de stad 3,6 miljoen euro kosten en Vlaanderen komt daarbij quasi niet tussen. Gezien de stad andere prioriteiten heeft, beslistte men om bijgevolg ook in 2018 en in 2019 opnieuw gebruik te maken van potlood en papier.