Tagarchief: Deontologie

PubliPart-schandaal in Gent. Stadsbestuur moet zich onmiddellijk uit deze intercommunale terugtrekken.

Vandaag blijkt opnieuw dat de stad Gent er niet voor terugdeinst om betrokken te zijn in schimmige intercommunales waar financiële zelfbediening vanzelfsprekend lijkt te zijn. De stad levert immers bestuursleden voor de nv PubliPart. PubliPart is een dochtermaatschappij van de intercommunale PubliLec, waar de stad Gent een aandeel van 12 procent blijkt te bezitten. Daardoor zetelen voor de socialisten schepen Tom Balthazar en oud-kabinetschef Patrick Boes en voor de liberalen schepen Christophe Peeters er in de Raad van Bestuur.

De oud-kabinetschef van burgemeester Daniël Termont blijkt er zelfs na zijn pensioen nog in de Raad van Bestuur te zetelen. Ons-kent-ons in Gent, en Daniël Termont gunt wellicht zijn oud-kabinetschef wat bijkluswerk. Een zitje in de Raad van Bestuur is immers behoorlijk lucratief. Je kan er als bestuurslid per jaar zo’n 19.000 euro opstrijken.

Niet alleen wordt in deze constructie opnieuw de ons-kent-ons mentaliteit uit het Optima-dossier bevestigt, deze zaak staat ook symbool voor de niet-transparante graaicultuur waarvan we dachten dat enkel de PS in Wallonië hiervoor symbool stond. Na Optima en PubliPart lijkt Gent steeds meer een Luik-aan-de-Leie te worden. Bovendien blijkt de stad onrechtstreeks te investeren in onethische beleggingen. Wij dachten echter dat deze meerderheid bij hoog en bij laag zweerde bij ethische beleggingen. Quod non.

Het Vlaams Belang eist dat de stad zich onmiddellijk uit deze intercommunale terugtrekt. We willen ook weten hoeveel de Gentse vertegenwoordigers in Publipart in totaal hebben ontvangen als vergoeding de afgelopen jaren en welke diensten ze hiervoor in ruil hebben geboden. Het zou trouwens van goed fatsoen getuigen van de bestuurders om de financiële middelen die ze de laatste jaren hebben ontvangen te laten terugvloeien naar de Gentse burger.

Het Vlaams Belang wenst dat de stad Gent volledig klaarheid schept omtrent deze constructie en zal tijdens de gemeenteraad van februari dan ook de meerderheid interpelleren.

Geschenk in ruil voor publiciteit. Termont gaat opnieuw uit de bocht.

Burgemeester Termont pronkt sinds enige tijd met een gouden Gent-pin in zijn revers, aldus een bericht die we in de krant konden lezen. Deze gouden pin blijkt een geschenk te zijn van een Gentse juwelier.

Naar eigen zeggen schonk de juwelier de kostbare pin aan Daniël Termont omdat hij naast de burgemeester mocht staan in een filmpje voor de oproep ‘De mooiste nieuwjaarsbrief’. De juwelier stelde het als volgt: “Het was de eerste keer dat ik hem ontmoette, maar hij noemde me in dat filmpje meteen één van de beste juweliers van de stad. Ik ben hem daar zo dankbaar voor, dat ik iets wilde terugdoen”. 

Hier rijst dus opnieuw een deontologisch probleem. De heer Termont is blijkbaar kort van geheugen. We hebben nog maar net de Optimacommissie achter de rug en de burgemeester gedraagt zich opnieuw bijzonder onvoorzichtig. In dit geval kunnen we zelfs onomwonden spreken van laakbare feiten: een geschenk van duidelijke waarde in natura in ruil voor publiciteit

Burgemeester Termont blijkt geen lessen getrokken te hebben uit de Optima-affaire. Johan Deckmyn, fractieleider van het Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad, zal hieromtrent dan ook een interpellatie indienen voor de gemeenteraadszitting van februari en zal na de hervorming van de Deontologische Commissie hieromtrent een klacht indienen.

Optima-zaak: Welke Termont spreekt de waarheid?

Daniël Termont stelt eerst als burgemeester én schepen in de fout te zijn gegaan. Nadien enkel als schepen.

Tijdens de eerste zitting van de Optima-commissie op 29 augustus werd er reeds heel wat gezegd. Maar wat ook duidelijk is: er werd heel wat niet gezegd. Bepaalde vragen vanuit de oppositie werden door Daniël Termont deskundig omzeild. Andere vragen werden ronduit niet beantwoord.

In het bijzonder wil ik hierbij verwijzen naar de vraag die ik aan Daniël Termont stelde. Een vraag die niet beantwoord werd. Ik stelde immers twee verklaringen vast van de burgemeester:

  1. “(…) En ik erken dat ik in de contacten met het bedrijfsleven in het kader van mijn opdrachten als burgemeester en vroeger als schepen van Economische Ontwikkeling onvoorzichtig ben geweest.” (brief gericht aan de deontologische commissie van de stad Gent op 27 juni 2016, zie bijlage neergelegd door Daniël Termont, op blz 7)
  2. Daniël Termont verklaart op de zitting van de Optima-commissie op 29 augustus 2016 dat hij tweemaal onvoorzichtig is geweest. Het gaat om reizen heen en weer van Antwerpen naar de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes, in maart 2004 en maart 2005, met een door Piqueur gecharterde vlucht. De tweede onvoorzichtigheid is een reis heen en weer naar een andere beurs voor voetbalstadions in Londen op 15 en 16 november 2006, eveneens gecharterd door Piqueur. Toen was Termont schepen van Haven, Economische Ontwikkeling en Nutsvoorzieningen.

Eender wie kan zien dat deze twee verklaringen elkaar tegenspreken. Daniël Termont was pas burgemeester sinds 1 januari 2007. Dus is ofwel de eerste verklaring juist, ofwel de tweede. Op mijn expliciete vraag hieromtrent tijdens de Optima-commissie van 29 augustus kreeg ik geen antwoord.

Welke Termont spreekt de waarheid?

Schepen Resul Tapmaz: schuldig aan machtsmisbruik?

Begin september werd schepen Resul Tapmaz (sp.a) door de deontologische commissie van de stad Gent vrijgesproken voor het sturen van een mail naar een burger, waarbij hij dreigde subsidies af te nemen. De zaak kwam in de media nadat Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn klacht indiende tegen de schepen wegens machtsmisbruik.

Lees verder Schepen Resul Tapmaz: schuldig aan machtsmisbruik?