Tagarchief: asiel

Opvangboot Reno heeft 14 erkende, subsidiair beschermde asielzoekers

Sinds 1 januari 2016 werden in het Stedelijk opvanginitiatief (SOI) 25 bewoners erkend en kregen 6 bewoners subsidiaire bescherming. In het opvangcentrum Reno werden reeds 8 gezinnen ( totaal 14 personen) erkend of subsidiaire beschermd, waarvan 2 gezinnen reeds een woning hebben gevonden. 1 alleenstaande man verblijft in nachtopvang en de 5 overige verblijven nog in het opvangcentrum en zijn volop op zoek naar een woning. Voorlopig blijkt dus slechts een kleine minderheid van de asielzoekers op de opvangboot erkend te zijn. 

De stad Gent krijgt van de Vlaamse regering in het kader van de vluchtelingeninstroom ook reeds een eerste schijf van 654.368 euro uitbetaald.

Naar aanleiding van de vragen die gemeenteraadslid Johan Deckmyn hieromtrent aan schepen Rudy Coddens (Sp.a) stelde, antwoordde de schepen dat de dienst wonen van de stad werd versterkt met een 1 VTE die de coördinatie opneemt over de woonproblematiek van erkende vluchtelingen en andere kwetsbare groepen in onze stad. De coördinator houdt ook overzicht van de uitstroom van erkende vluchtelingen die een opvanginitiatief in Gent verlaten. 

Met het CAW werd een convenant afgesloten om 10 leegstaande woningen van de Volkshaard in te schakelen als doorgangswonen.

Staatssecretaris Francken besliste ook om de toegekende uitstroomtijd van 2 maand na erkenning te verlengen met 1 maand of uitzonderlijk 2 maanden. Dit zorgt voor extra tijd om asielzoekers een eigen woning te laten vinden.

Het antwoord van de schepen kan u lezen door hier te klikken.

Schurft en tuberculose vastgesteld op Gentse asielboot

Naar aanleiding van een vraag die Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn hierover stelde, bevestigde schepen Rudy Coddens (Sp.a), dat er drie gevallen van schurft werden vastgesteld in het opvangcentrum Reno aan de Rigakaai. Deze personen worden behandeld conform de richtlijnen. Er verblijven ook twee personen waarbij de diagnose van tbc werd gesteld vóór de transfer naar Gent. Het gaat hier om gesloten, niet-besmettelijke vorm van tbc die nog verder wordt behandeld.

Schurft is een huidziekte die op zich goed behandelbaar is. Voor de behandeling doen de opvangcentra een beroep op de bestaande medische zorg.  Fedasil voorziet een gestandaardiseerde aanpak om de ziekte te behandelen en verdere overdracht te voorkomen

Het antwoord van de schepen kan u lezen door hier te klikken.

Uit de pers:

Uit ‘Het Laatste Nieuws’ van 12 mei : “Schurft en tbc op Reno onder controle”. Zie link.

Uit ‘De Gentenaar’ van 12 mei: “Bij drie vluchtelingen die in het opvangcentrum Reno aan de Rigakaai verblijven, is schurft vastgesteld. Twee andere vluchtelingen op het ponton lijden aan turberculose. Dat blijkt uit een antwoord dat schepen Rudy Coddens gaf op een vraag van Johan Deckmyn, fractieleider van het Vlaams Belang.” (Klik op artikel hier onder om het te lezen)

schurft