Bedankt kiezers!

Het waren verrassende verkiezingen. De kiezer heeft de kaarten anders geschud dan verwacht. Kunnen we daar blij om zijn?

Ja, want zowel landelijk als in Gent heeft de kiezer de Paarse coalitie wandelen gestuurd en duidelijk rechts gestemd. Ook in Gent, bakermat van Paars, bleek dit overduidelijk. De liberalen en socialisten haalden zondag nog 45,90% van de stemmen, 24,72% voor Open VLD en 21,18% voor SPa. Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalden ze samen bijna 53% en vielen de Paarse partijen elkaar in de armen. Het kan verkeren… Dat de Lijst Dedecker daarbij scoorde (4,96% in Gent) was onverwacht, maar verstevigt rechts.

Het Vlaams Belang kon in Gent standhouden, waarvoor we onze kiezers oprecht bedanken! De enthousiaste opkomst van meer dan 100 sympathisanten op de verkiezingsavond bewees trouwens dat ze er nu meer dan ooit in geloven. Die avond – voor het eerst door VB Koepel Gent in Wondelgem georganiseerd – bleek een schot in de roos te zijn.

En Koepel Gent gaat verder: op vrijdag 15 juni komt volksvertegenwoordiger Guy D’Haeseleer naar de Vrijdagsmarkt om de Gentse kiezers van het Vlaams Belang persoonlijk te bedanken. Het moet gezegd, Guy heeft het, als nieuw provinciaal boegbeeld in Oost-Vlaanderen, allesbehalve slecht gedaan!

En het Vlaams Belang heeft in Gent nog meer op stapel staan de komende weken: binnenkort passeert de Ronde van Frankrijk immers in Gent en ook voor het Vlaams Belang kan dit niet ongemerkt voorbijgaan! We houden jullie op de hoogte.

De verkiezingen liggen achter ons. Bij deze wil ik tenslotte al onze militanten, leden en sympathisanten bedanken voor hun inzet tijdens de verkiezingen. Uiteraard ook een woordje van dank voor de inzet van onze Gentse kandidaten. In de eerste plaats voor volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde, die bewust in het kader van de verjonging een stapje opzij had gezet, en vanop de derde plaats in Gent zelf een mooi resultaat (3e plaats Kamer, in Gent 3.793 en in Oost-Vlaanderen 14.238 stemmen) laat optekenen. Ook Ortwin Depoortere (7e plaats Kamer, in Gent 994 en in O-VL 6.366 stemmen), Gabi De Boever (17e plaats Kamer, in Gent 723 en in O-VL 4.901 stemmen) en Kristina Colen (6e opvolger Senaat, in Gent 531, in O-VL 3.813 en nationaal 18.701 stemmen) werden voor hun inzet in Gent beloond met een mooi aantal voorkeurstemmen.

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Deckmyn dient klacht in tegen sp.a en laat groene propaganda op politiecommissariaat verwijderen

Verkiezingen zijn altijd op het scherp van de snee. Militanten zijn in de weer op de markten, met pamfletten bussen, met plakken… en dan durft men wel eens over de schreef te gaan… Dat er af en toe een affiche wordt overplakt, dat gebeurt wel eens. Als het echter systematisch wordt, dan is er een probleem.

En voor het Vlaams Belang is er een probleem: zijn naam is Cemal Cavdarli. In de laatste rechte lijn naar de verkiezing besliste het Vlaams Belang in Gent om één uniforme affiche te hangen met als slogan: “Gentse Trots, Vlaamse Kracht”. Daarbij hoorde ook het lijstnummer 4. Sinds enkele dagen is er echter een sp.a-plakploeg op tocht die deze affiche systematisch overplakt met affiches van de sp.a-kandidaat Cemal Cavdarli.

Omdat het Vlaams Belang dit niet over zijn kant wil laten gaan, besliste Gents voorzitter en Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn om klacht in te dienen tegen de sp.a wegens het overplakken van de Vlaams Belang-affiches. Op woensdag 6 juni stapte Deckmyn naar de politie met foto’s van overplakte affiches op de Nieuwelaan, het kruispunt Nieuwelaan-Antwerpsesteenweg, de Muidelaan, het Rabot, de Blaisantvest…

Voor de heer Cavdarli zijn in Gent de regels blijkbaar niet van toepassing. Vandaar dat het Vlaams Belang met de klacht deze gang van zaken ten sterkste afkeurt.

Groene propaganda op politiecommissariaat
Pittig detail, toen Deckmyn het politiecommissariaat Gent-centrum binnenstapte, vond hij in de rekken aan de ontvangstruimte een hele stapel verkiezingsfolders van Groen!

Deckmyn vroeg aan de aanwezige politiemensen waarom dit in de rekken van de bezoekersruimte stond. Daarop liet de politie onmiddellijk de folders verwijderen en verontschuldigde zich hiervoor.

Volle zaal voor etentje in Gent

Zaterdagavond 24 maart organiseerde het Vlaams Belang Koepel Gent voor de eerste maal een biefstuk-met-friet avond. Voor de gelegenheid werd restaurant “De Korenbloem” aan de Brusselsesteenweg volledig afgehuurd. Al gauw bleek dat het restaurant barstensvol zat, meer dan 130 mensen kwamen langs om (naar believen!) een goed biefstuk met friet te eten.

Vlaams volksvertegenwoordiger en koepelvoorzitter Johan Deckmyn bedankte de leden en sympathisanten voor hun talrijke opkomst. Deckmyn bedankte in het bijzonder Guy D’haeseleer, kamerlid en lijsttrekker van het Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen. D’haeseleer had immers voorgesteld om de aperitief die geschonken werd voor zijn rekening te nemen, wat door de aanwezigen naar waarde werd geschat.

Alvorens het woord te geven aan de gastspreker overliep Deckmyn de verschillende initiatieven die het Vlaams Belang dit jaar al had genomen in Gent met als laatste geslaagde actie het verspreiden van een aangepaste “Freya&Guy”-affiche door VBJ. Gastspreker was VLOTT-senator Hugo Coveliers, die het publiek wist te boeien met een toespraak over de politieke actualiteit. Coveliers is een begenadigd spreker, en dat was ook te merken aan de reacties uit de zaal op zijn vele rake oneliners en spitse toespelingen. Kop van jut was in de eerste plaats de VLD en uiteraard ook de SPa. Hugo Coveliers vond daarom de VBJ-persiflage van Freya-en-Guy-op-het-bankje dan ook zo geslaagd. Het staat immers symbool voor het beleid van paars dat de man in de straat bij de neus neemt.

Aangezien de avond in Gent in het teken stond van de verkiezingen werd er ook een tombola georganiseerd met ditmaal toch hele mooie prijzen. De eerste prijs was een weekendje in een charmehotel. De winnares kon haar geluk niet op toen ze de prijs overhandigd kreeg van gemeenteraadslid Gabi De Boever en kamerlid Ortwin Depoortere. De avond was daarna nog lang niet gedaan. Vele leden en sympathisanten bleven nog lang nakaarten tot in de vroege uurtjes. Deze succesvolle avond wordt volgend jaar zeker nog herhaald!

Actie tegen Guy & Freya: ´t Is nie goe geweest !

Naar aanleiding van de komende federale verkiezingen van zondag 10 juni ´07 starten de Vlaams Belang Jongeren Koepel Gent de komende dagen met een opmerkelijke actie. Hierbij zullen een 1.000-tal affiches in de Gentse binnenstad verspreid worden, waarbij voluit geageerd wordt tegen het Paarse beleid.

Concreet wordt in een 3-tal thema-affiches de draak gestoken met het recente campagnebeeld van de Gentse politici Guy Verhofstadt (Open VLD) en Freya Van den Bossche (SP.a) die gezellig vanop een bankje in het park verkondigen dat het Paarse beleid “goe is geweest”…

Aan de hand van concreet Gents cijfermateriaal over het stijgende aantal criminele feiten (90 strafbare feiten per dag), de jaarlijkse berg aan sluikstorten (2.000 ton per jaar) en de massale geldverspilling aan multikulprojecten (7 miljoen euro per jaar), wordt aangetoond dat het Paarse beleid helemaal niet goed geweest is voor Gent.

Op deze wijze wil VBJ bij de kiezer aantonen dat de goed-nieuws-show van Guy & Freya helemaal niet overeenstemt met de harde realiteit.

Deze actie van de Vlaams Belang Jongeren Koepel Gent kadert in de nieuwe werking van het Vlaams Belang in Gent onder leiding van voorzitter Johan Deckmyn, en komt er mede met op initiatief van propagandaverantwoordelijke Ortwin Depoortere.

Noot:
De rechten op de foto van Guy & Freya in kwestie zouden ondermeer te bekomen zijn bij het foto-agentschap Reporters. In een poging om de rechten op deze foto te bekomen belde ik op 26 februari ´07 naar het agentschap en vroeg ik of er ook politieke partijen, meer bepaald het Vlaams Belang, op hen konden beroep doen. Het antwoord liet weinig aan verbeelding over: “De politiek van het huis is dat niet wordt samengewerkt met het Vlaams Belang, met andere politieke partijen wel”…

Michel Roelens volgt Johan Deckmyn op

Ter gelegenheid van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie heeft het Vlaams Belang van de regio een nieuwe voorzitter gekregen: provincieraadslid Michel Roelens volgt Johan Deckmyn op.

Voor zo’n 280 aanwezigen werd ook Guy D’Haeseleer voorgesteld als lijsttrekker voor de komende Kamerverkiezingen.

Na de toespraken van Johan Deckmyn en Francis Van den Eynde werden ook 10 gelukkigen getrokken die een persoonlijke karikatuur kregen van ‘Nollie’, cartoonist voor ”t Pallieterke”. Ook Fré, de huiscartonist van de partij, stelde bij die gelegenheid zijn werk tentoon

Een gezellige middag werd afgesloten rond 13.00.

Over de ambities van Michel Roelens zal binnenkort bericht worden.