Alle berichten van Johan Deckmyn

Volle zaal voor etentje in Gent

Zaterdagavond 24 maart organiseerde het Vlaams Belang Koepel Gent voor de eerste maal een biefstuk-met-friet avond. Voor de gelegenheid werd restaurant “De Korenbloem” aan de Brusselsesteenweg volledig afgehuurd. Al gauw bleek dat het restaurant barstensvol zat, meer dan 130 mensen kwamen langs om (naar believen!) een goed biefstuk met friet te eten.

Vlaams volksvertegenwoordiger en koepelvoorzitter Johan Deckmyn bedankte de leden en sympathisanten voor hun talrijke opkomst. Deckmyn bedankte in het bijzonder Guy D’haeseleer, kamerlid en lijsttrekker van het Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen. D’haeseleer had immers voorgesteld om de aperitief die geschonken werd voor zijn rekening te nemen, wat door de aanwezigen naar waarde werd geschat.

Alvorens het woord te geven aan de gastspreker overliep Deckmyn de verschillende initiatieven die het Vlaams Belang dit jaar al had genomen in Gent met als laatste geslaagde actie het verspreiden van een aangepaste “Freya&Guy”-affiche door VBJ. Gastspreker was VLOTT-senator Hugo Coveliers, die het publiek wist te boeien met een toespraak over de politieke actualiteit. Coveliers is een begenadigd spreker, en dat was ook te merken aan de reacties uit de zaal op zijn vele rake oneliners en spitse toespelingen. Kop van jut was in de eerste plaats de VLD en uiteraard ook de SPa. Hugo Coveliers vond daarom de VBJ-persiflage van Freya-en-Guy-op-het-bankje dan ook zo geslaagd. Het staat immers symbool voor het beleid van paars dat de man in de straat bij de neus neemt.

Aangezien de avond in Gent in het teken stond van de verkiezingen werd er ook een tombola georganiseerd met ditmaal toch hele mooie prijzen. De eerste prijs was een weekendje in een charmehotel. De winnares kon haar geluk niet op toen ze de prijs overhandigd kreeg van gemeenteraadslid Gabi De Boever en kamerlid Ortwin Depoortere. De avond was daarna nog lang niet gedaan. Vele leden en sympathisanten bleven nog lang nakaarten tot in de vroege uurtjes. Deze succesvolle avond wordt volgend jaar zeker nog herhaald!

Actie tegen Guy & Freya: ´t Is nie goe geweest !

Naar aanleiding van de komende federale verkiezingen van zondag 10 juni ´07 starten de Vlaams Belang Jongeren Koepel Gent de komende dagen met een opmerkelijke actie. Hierbij zullen een 1.000-tal affiches in de Gentse binnenstad verspreid worden, waarbij voluit geageerd wordt tegen het Paarse beleid.

Concreet wordt in een 3-tal thema-affiches de draak gestoken met het recente campagnebeeld van de Gentse politici Guy Verhofstadt (Open VLD) en Freya Van den Bossche (SP.a) die gezellig vanop een bankje in het park verkondigen dat het Paarse beleid “goe is geweest”…

Aan de hand van concreet Gents cijfermateriaal over het stijgende aantal criminele feiten (90 strafbare feiten per dag), de jaarlijkse berg aan sluikstorten (2.000 ton per jaar) en de massale geldverspilling aan multikulprojecten (7 miljoen euro per jaar), wordt aangetoond dat het Paarse beleid helemaal niet goed geweest is voor Gent.

Op deze wijze wil VBJ bij de kiezer aantonen dat de goed-nieuws-show van Guy & Freya helemaal niet overeenstemt met de harde realiteit.

Deze actie van de Vlaams Belang Jongeren Koepel Gent kadert in de nieuwe werking van het Vlaams Belang in Gent onder leiding van voorzitter Johan Deckmyn, en komt er mede met op initiatief van propagandaverantwoordelijke Ortwin Depoortere.

Noot:
De rechten op de foto van Guy & Freya in kwestie zouden ondermeer te bekomen zijn bij het foto-agentschap Reporters. In een poging om de rechten op deze foto te bekomen belde ik op 26 februari ´07 naar het agentschap en vroeg ik of er ook politieke partijen, meer bepaald het Vlaams Belang, op hen konden beroep doen. Het antwoord liet weinig aan verbeelding over: “De politiek van het huis is dat niet wordt samengewerkt met het Vlaams Belang, met andere politieke partijen wel”…

Michel Roelens volgt Johan Deckmyn op

Ter gelegenheid van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie heeft het Vlaams Belang van de regio een nieuwe voorzitter gekregen: provincieraadslid Michel Roelens volgt Johan Deckmyn op.

Voor zo’n 280 aanwezigen werd ook Guy D’Haeseleer voorgesteld als lijsttrekker voor de komende Kamerverkiezingen.

Na de toespraken van Johan Deckmyn en Francis Van den Eynde werden ook 10 gelukkigen getrokken die een persoonlijke karikatuur kregen van ‘Nollie’, cartoonist voor ”t Pallieterke”. Ook Fré, de huiscartonist van de partij, stelde bij die gelegenheid zijn werk tentoon

Een gezellige middag werd afgesloten rond 13.00.

Over de ambities van Michel Roelens zal binnenkort bericht worden.


Vlaams Belang op nieuwjaarsreceptie Gent

Op zondag 7 januari hield de Stad Gent zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Een receptie waarbij het alle Gentenaars van gratis drankjes voorziet. Uiteraard is er ook een speechke van de burgemeester met aansluitend een optreden van Pierke Pierlala. Pierke houdt dan op het Sint-Baafsplein een soort mini-conference waarbij hij het uiteraard niet nalaat om vooral de meerderheidspartijen te loven en te prijzen.

Het Vlaams Belang was – gewoontegetrouw – ook weer talrijk aanwezig en hield eraan de Gentenaars ook iets gratis aan te bieden. Vandaar dat tal van leden en sympathisanten tussen 10.30 uur en 11 uur op de invalswegen van het Sint-Baafsplein jaarkalendertjes uitdeelden op bankkaartformaat.

Dit initiatief werd alleszins toegejuicht door tal van Gentenaars die naar de receptie kwamen. Met dit initiatief zet het Vlaams Belang koepel Gent het nieuwe jaar op een dynamische manier in. De kalendertjes zullen immers in de loop van de maand januari ook via tal van locale initiatieven aan de man gebracht worden.


Deinze krijgt afdelingsvlag

Op donderdag 14 december kwam het Vlaams Belang in Deinze bijeen om de militanten en kaderleden te bedanken die de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen ervoor gezorgd hebben dat het Vlaams Belang liefst twee nieuwe gezichten naar de gemeenteraad van Deinze kan sturen. Deze avond ging door in café Derby (op den dries aan de gaversesteenweg) in Petegem.

Lijsttrekker en afdelingsvoorzitter Luc Goeminne verwelkomde de aanwezigen en hield een korte toespraak waarin hij de inzet van vele leden en militanten in Deinze prees. Op de zijn gekende stijl bedankte dokter Goeminne enkele mensen in het bijzonder, zonder wie de campagne in Deinze wellicht niet mogelijk was geweest.

Daarna nam Vlaams volksvertegenwoordiger en regiovoorzitter Johan Deckmyn het woord, die het succes van de partij in de stad Deinze benadrukte en de aanwezigen opriep om verder te werken in de richting van een nieuwe verkiezingsoverwinning. Als regiovoorzitter maakte Johan Deckmyn samen met regiobestuurslid Michel Roelens van de gelegenheid gebruik om aan dokter Luc Goeminne de nieuwe afdelingsvlag voor het Vlaams Belang in Deinze te overhandigen. Nadien volgde nog een gezellige receptie.