Curriculum vitae

Johan doorliep het lager en secundair onderwijs in het Sint-Amandusinstituut (Gent) en studeerde in 1991 af als analist-programmeur aan de hogeschool BME te Gent. Johan Deckmyn is vennoot en commercieel directeur in een informatica-bedrijf uit het Gentse. In zijn scholierentijd was hij lid van de KSA (Katholieke Studenten Aktie), waar hij nadien ook een leidende functie bekleedde.

Na in de tweede helft van de jaren tachtig actief te zijn geweest in de nationalistische studentenvereniging VSG (Vlaamse Studenten Gent) werd Johan Deckmyn actief bij de Vlaams Blok Jongeren van Gent. Hij werd er afdelingsvoorzitter en, enige tijd later, arrondissementeel voorzitter. Na de verkiezingen van 1988 werd Johan opgenomen in de werking van het Vlaams Blok Afdeling Gent, waar hij secretaris werd. Rond die periode werd hij ook fractiesecretaris van de gemeenteraadsfractie van het Vlaams Blok.

Eind van de jaren tachtig werd hij hoofdredacteur van het tweemaandelijks tijdschrift “Belfort”, het arrondissementele blad van het Vlaams Blok Gent-Eeklo. Een functie die hij tot januari 2002 bekleedde. In mei 1994 kwam Deckmyn als opvolger in de provincieraad Oost-Vlaanderen en, na de verkiezingen van 1995, werd hij door de gemeenteraadsfractie als OCMW-raadslid aangeduid. Johan Deckmyn werd fractieleider in de OCMW-raad. In oktober 1995 werd hij gemeenteraadslid in Gent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 en van 2006 werd hij telkens herkozen als gemeenteraadslid en maakt nu deel uit van de 3 man/vrouw sterke Vlaams Belang-fractie. Van januari 2002 tot december 2006 was Johan Deckmyn arrondissementeel voorzitter voor het Vlaams Belang Gent-Eeklo. Begin 2007 nam hij de leiding van de Gentse afdeling in handen en richtte de ‘Koepel Gent’ op.

Van  2004 tot 2014 was Johan Deckmyn Vlaams Parlementslid. Hij zetelde in volgende commissies :

  • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie Digitaal Vlaanderen
  • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
  • Plaatsvervangend lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Naast zijn politieke en professionele bezigheden was/is Johan actief in verenigingen als TAK, Voorpost, VVB, Davidsfonds, Vrienden van Zuid-Afrika, Vereniging van Katholieke Oost-Vlaamse Schrijvers…