Vlaams Belang Koepel Gent op de bres tegen islamterreur

Islamterreur: ondergaan of terugslaan’. Onder dat motto houden militanten en sympathisanten van het Vlaams Belang de komende dagen uitdeelacties op de Gentse markten. De actie kadert in de nationale campagne van de partij. 

De voornaamste kritiek aan het adres van de regering luidt dat ze zich uitsluitend beperkt tot symptoombestrijding. De aangekondigde maatregelen zijn volgens het Vlaams Belang een pleister op een houten been en bieden geenszins een antwoord op het islamitisch terrorisme. Wie immers denkt dat de verlenging van de voorlopige hechtenis van 24u naar 72u of een uitbreiding van het enkelbandregime moslimterroristen op andere gedachten brengt, ijlt.

Als islamkritische partij vinden wij dat de grondoorzaken massa-immigratie, islamisering, het lakse veiligheid- en justitiebeleid zo goed als onaangeroerd blijven. “Het waterkanon dat Michel na het drama in Parijs aankondigde, bleek een waterpistool”, klinkt het in de campagnefolder. Het falende justitiebeleid van vervroegde vrijlatingen, enkelbandjes en schouderklopjes wordt onverkort verdergezet.

De zelfmoordterroristen kunnen we niet meer ter verantwoording roepen, onze politici voor hun nalatigheid wel. Om het roer om te slaan lanceert het Vlaams Belang een salvo aan maatregelen. Zo willen wij dat gekende moslimextremisten de nationaliteit wordt ontnomen, dat de wet op de vervroegde invrijheidsstelling wordt afgeschaft en dat de subsidiekraan naar de islam wordt toegedraaid. Voorts pleit het Vlaams Belang voor een totale immigratiestop uit islamitische landen.

Het Vlaams Belang legt in haar betoog echter ook verantwoordelijkheid bij de samenleving. De Vlaming laat zich te vaak degraderen tot lijdend voorwerp. Dat jihadistische ideeën steeds meer ingang vinden bij de moslimgemeenschap, heeft veel te maken met de verwatering en aantasting van onze eigen waarden.  Hierdoor wordt de deur opengezet voor de vestiging van andere, tegengestelde waarden. Dit lijdzaam burgerschap moet worden omgebogen tot een energiek en weerbaar burgerschap. Een term die volgens het Vlaams Belang verantwoordelijkheid, plichts- en normbesef en een actievere opstelling van ons allen vereist.

 Uitdeelacties Marktfolder anti-terreurcampagne:

 Vrijdag 20 mei:         om 10u  Vrijdagsmarkt (Grootkanonplein)

Zondag  22 mei:        om 9u Van Beverenplein (hoek Fr. Ferrerlaan)

                                om 10u30 Ledebergmarkt (hoek Van Lokerenstraat)

 

Stad Gent treedt niet op tegen Turkse baldadigheden

Zondag 10 april kwam de Turkse gemeenschap op straat tegen het terrorisme, maar in de praktijk was het een politieke betoging tegen het Koerdische PKK. Daarbij bleek ook dat vele jonge Turken daarbij het handgebaar maakten van de Grijze Wolven. Naar aanleiding van een vraag van het Vlaams Belang over rellen in Gent tussen Turken en Koerden en de reactie van de politie, blijkt dat men niet echt ingrijpt tegen Turkse baldadigheden.

Zo waren er op 6 maart ook problemen tussen Koerden en Turken in het Gentse intercultureel centrum “De Centrale”. Politie moest er heen gaan, maar blijkt achteraf geen officiële vaststelling te doen “omdat er geen verdere incidenten waren”. Over een graffiti incident met opschriften als “TC = Turkse republiek”, “Heryerde = Turkse Republiek is overal.” en “Fuck PKK” werd wel een proces-verbaal opgesteld.

Maar over incidenten midden in de nacht in de Wondelgemstraat, waarbij Koerdische vlaggen worden verbrand, is er enkel een “constructief gesprek”. Er wordt verder enkel maar een bestuurlijk verslag opgemaakt.

Het Vlaams Belang vindt dat er wel degelijk opgetreden moet worden als er zich dergelijke incidenten voordoen. De burgemeester wil problemen oplossen via dialoog, maar als overleg niet lukt dan dient de politie wel degelijk op te treden.

 

Stad Gent weet nog steeds niet of Bosnische imam Sulejman Bugari radicaal is

Op zondag 13 december 2015 organiseerde BICC Ensarija vzw, in samenwerking met FZO-VL (Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen), een lezing in de zalen van het Boerenhof in Oostakker (Gent). Deze activiteit werd mede gesubsidieerd door de stad Gent. Gastspreker was “Hfz. Sulejman Bugari”. Naar aanleiding van deze lezing vroeg gemeenteraadslid Johan Deckmyn in de Commissie Algemene Zaken of het stadsbestuur op de hoogte was van het feit dat de betrokken imam op buitenlandse webstekken als radicaal omschreven wordt.

Lees verder Stad Gent weet nog steeds niet of Bosnische imam Sulejman Bugari radicaal is

Foorkramers staken!

Op 2 maart beslisten de foorkramers om die avond alle attracties te sluiten. Ze waren naar verluidt woedend omdat de stad Gent minder lunaparken en drankstanden wil. Blijkbaar wil de stad nu ook de inhoudelijke samenstelling van de foor inkleuren en dus de facto bepaalde foorkramers uit te sluiten van deelname.

De stad Gent communiceerde op een eenzijdige manier dat er moest gesnoeid worden in het aanbod op de kermis. Dat schoot overduidelijk in het verkeerde keelgat bij de foorkramers. Zij waren vooral boos omdat ze niet betrokken werden in het overleg hieromtrent. Het stadsbestuur wou blijkbaar op eigen initiatief de foor zoals ze nu bestaat ingrijpend veranderen.

Foorbezoekers moeten veggie eten…

Gemeenteraadslid Johan Deckmyn vroeg dan ook aan de liberale schepen Christophe Peeters waarom hij zonder inspraak of overleg dergelijke beslissingen wilde doorvoeren. Dit was immers grof en ongepast. Door de felle reactie van de foorkramers krabbelde het stadsbestuur uiteindelijk terug. Niettemin werden toch een aantal zaken doorgedrukt.

Eén van die dingen was meer “diversiteit in het voedselaanbod”. Deckmyn toonde zich erg verbaasd dat een liberale schepen wou ingrijpen in het marktaanbod en de foorkramers tot een “veggie”-aanbod wilde verplichten. Deckmyn stelde dat de foor er is om de bezoekers plezier te laten maken, niet om ze om ideologische redenen andere eetgewoonten aan te leren. Waarom tegen beter weten in het aanbod willen sturen, als het aangebodene economisch niet rendabel is?

Ook de foorkramers waren zelf erg verbaasd. Eetkraam-uitbater Abel stelde in de krant: “We hadden eigenlijk al een vegetarisch aanbod in ons kraam, maar dat werd zo goed als nooit besteld. Daarom waren we van plan om het uit ons assortiment te schrappen, maar op vraag van de stad willen het wel nog eens een kans geven.”

Dat wordt dan de grote verandering die de stad op de foor doorvoert: handelaars moeten het onverkoopbare verkopen …