Stadsbestuur nodigt de Turkse gemeenschap uit voor gesprek over conflict in Turkije

Naar aanleiding van de poging tot staatsgreep in Turkije lanceerde de Turkse president Erdogan een hetze tegen de aanhangers van de Gülenbeweging. Ook in Gent gaven Turken gevolg aan de oproep van de Turkse president en waren er daden van vandalisme en een oproep tot betoging als gevolg hiervan. Ook schepen Resul Tapmaz nam duidelijk een standpunt in door te stellen dat iedereen in Gent achter president Erdogan staat. Het Vlaams Belang vroeg de burgemeester dan ook, of schepen Tapmaz hier zijn boekje niet te buiten ging en wat de stad zal doen ten gevolge van de openlijke dreigementen ten aanzien van de Gülenbeweging in Gent.

De burgemeester stelde vooreerst dat de schepen geen stelling innam, maar “een impressie gaf van zijn contacten binnen de Turkse gemeenschap”. Het Vlaams Belang vindt dit vreemd. Blijkbaar heeft schepen Tapmaz geen contacten binnen de Gülenbeweging.

Volgens het antwoord van de burgemeester werd het Lucerna-college geconfronteerd met een graffiti-opschrift: “landverraders”. Het gemeenschapscentrum Meridiaan (Fedactio) op de Karthuizerlaan 111 werd met een opschrift beklad: “Rot op verraders. U bent aanhangers van de Gülenbeweging. We willen u hier niet hebben. Vertrek”.

Op de vraag van Vlaams Belang hoe de burgemeester deze problematiek verder wenste aan te pakken, antwoordde hij dat hij samen met schepen Resul Tapmaz de vertegenwoordigers van de Gülenbeweging ontvangen heeft op 26 juli. Verder stelde hij dat het stadsbestuur de volledige Gentse Turkse gemeenschap heeft uitgenodigd voor een gesprek op 2 september aanstaande, nadat de meeste Turken terug zijn uit vakantie.

Nadat “het gesprek met de Turkse gemeenschap” had plaatsgevonden verklaarde de burgemeester dat er een overleg was geweest met de vertegenwoordigers van de vijf Turkse moskeeën in Gent. De burgemeester stelt in de krant: “Ik heb hen duidelijk gezegd dat het niet de bedoeling mag zijn om de interne politieke problemen van Turkije te exporteren naar onze stad”.

Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn stelde daarop aan burgemeester Termont de vraag naar het resultaat dit overleg. Hij was vooral vooral verrast dat Termont enkel met de vertegenwoordigers van de vijf Turkse moskeeën had gepraakt. Deckmyn vroeg of die synoniem waren voor “de Turkse gemeenschap”.

Het antwoord van Termont was,  zoals vaak, naast de feiten. Blijkbaar overlegt de stad Gent als het de Turkse gemeenschap betreft enkel met de vertegenwoordigers van de islamitische religieuze gemeenschap.

Wie had dat ooit kunnen denken, een paarsgroene meerderheid dat enkel met religieuze vertegenwoordigers wenst te praten….

Gedwongen verhuis inwoners Lübeckstraat

In mei 2016 kondigde WoninGent aan dat de bewoners van de Lübeckstraat tegen eind van dat jaar hun woning moesten verlaten. Dit viel bij deze bewoners in slechte aarde.

Ook de informatievergadering die op donderdag 19 mei werd georganiseerd door WoninGent was niet van aard om de bewoners gerust te stellen, integendeel! Daar werd aangekondigd dat men al vanaf 1 juli zou starten met de ontruiming van de woningen en de herlocalisatie van de bewoners. Tussen de aankondiging van het initiatief en de start ervan ligt slechts anderhalve maand!

In 2009 informeerde de stad Gent de bewoners reeds dat de woonfunctie in de Lübeckstraat zou worden stopgezet. De bewoners waren er zich van bewust dat het ooit zover zou komen, maar men heeft hen in het verleden beloofd dat ze samen zouden kunnen verhuizen naar woningen gelegen in het nieuwe project aan de Oude Dokken. Een belofte die men blijkbaar was vergeten…

In 2009 stelde toenmalig schepen van Openbare Werken Sas van Rouveroij dat er een Ruimte Ontwikkelingsstructuurplan was goedgekeurd, waarop de Afrikalaan ingekleurd stond als zone met een economische functie. Hij zei er wel bij dat het ganse plan een lange-termijnvisie was en pas zou uitgevoerd worden in 2020, of zelfs 2030 of 2040. Dit kan men bezwaarlijk vergeten zijn. Het staat trouwens ook in krantenartikels uit die tijd.

Het Vlaams Belang vroeg dan ook om de beloftes die toen werden gedaan, na te komen en de bewoners nog wat uitstel te geven. De termijn die ze plots opgedrongen kregen was immers veel te kort.

Naar verluidt is het trouwens nog niet eens zeker dat deze woningen wel afgebroken mogen worden. Ze zouden zijn opgenomen op de erfgoedlijst. Er moet dus eerst advies aangevraagd worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed vooraleer een sloopvergunning kan worden afgeleverd.

Schepen Balthazar (sp.a)  stelde dat de woningen sinds enige tijd in slechte staat waren, maar dat heeft de verhuurder (WoninGent) niet tegengehouden om in vele gevallen de huishuur de laatste jaren meer dan te verdubbelen.

Het Vlaams Belang vindt het een schande dat de bewoners van hele wijk gedwongen werden hun huizen te verlaten, die over het algemeen wél in goede staat waren.

Ondertussen is de wijk leeg en moest al ingegrepen worden om krakers te verhinderen hun intrek in te nemen in de vrijgekomen woningen…

Opvangboot Reno heeft 14 erkende, subsidiair beschermde asielzoekers

Sinds 1 januari 2016 werden in het Stedelijk opvanginitiatief (SOI) 25 bewoners erkend en kregen 6 bewoners subsidiaire bescherming. In het opvangcentrum Reno werden reeds 8 gezinnen ( totaal 14 personen) erkend of subsidiaire beschermd, waarvan 2 gezinnen reeds een woning hebben gevonden. 1 alleenstaande man verblijft in nachtopvang en de 5 overige verblijven nog in het opvangcentrum en zijn volop op zoek naar een woning. Voorlopig blijkt dus slechts een kleine minderheid van de asielzoekers op de opvangboot erkend te zijn. 

De stad Gent krijgt van de Vlaamse regering in het kader van de vluchtelingeninstroom ook reeds een eerste schijf van 654.368 euro uitbetaald.

Naar aanleiding van de vragen die gemeenteraadslid Johan Deckmyn hieromtrent aan schepen Rudy Coddens (Sp.a) stelde, antwoordde de schepen dat de dienst wonen van de stad werd versterkt met een 1 VTE die de coördinatie opneemt over de woonproblematiek van erkende vluchtelingen en andere kwetsbare groepen in onze stad. De coördinator houdt ook overzicht van de uitstroom van erkende vluchtelingen die een opvanginitiatief in Gent verlaten. 

Met het CAW werd een convenant afgesloten om 10 leegstaande woningen van de Volkshaard in te schakelen als doorgangswonen.

Staatssecretaris Francken besliste ook om de toegekende uitstroomtijd van 2 maand na erkenning te verlengen met 1 maand of uitzonderlijk 2 maanden. Dit zorgt voor extra tijd om asielzoekers een eigen woning te laten vinden.

Het antwoord van de schepen kan u lezen door hier te klikken.

Vlaams Belang wil geen praktijktesten in Gent

In Gent werd op de gemeenteraad van juni 2016 het “Afsprakenkader uitvoering en opvolging van praktijktesten op de Gentse huurmarkt” met UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Met praktijktesten wil men zonder dat de een verhuurkantoor of verhuurder van een woning of appartement het beseft, hem of haar testen of zij niet discrimineert… Het Vlaams Belang verzette zich hiertegen, aangezien dit o.a. sterk lijkt op uitlokking.

Lees verder Vlaams Belang wil geen praktijktesten in Gent