Gent debatteert over links-activistisch rapport “Dekoloniseer mijn stad”

Woensdag 25 februari werd er op een meer dan 4 uur durend debat in Gent het rapport “Dekoloniseer mijn stad” besproken. Vlaams Belang trok alle registers open tegen dit links-activistisch pamflet, dat maar op één plaats thuishoort: de prullenmand.
Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn trok onmiddellijk van leer tegen dit rapport dat geen enkele ruimte maakte voor enige nuance en evenwicht.
Wie maakte het rapport?
Onder de titel van het rapport staat: “Dit rapport gaat uit van iedereen die deelnam aan het dekolonisatietraject.” Dan kom je algauw bij een eerste vraag: wie zijn die mensen? Wie heeft de pen vastgehouden bij het schrijven van de waanzinnige aanbevelingen in dit rapport? Eén ding was wel duidelijk: ze werden geselecteerd door het stadsbestuur via een vzw. Dit stadsbestuur wil dus enkel de mening horen van mensen die ze zelf heeft geselecteerd. “Hoe ondemocratisch is dit?” stelde Deckmyn, die tevens vroeg hoeveel van de adviserende personen en/of organisaties gesubsidieerd werden door de stad Gent. Want, wiens brood men eet, wiens woord men immers spreekt. Het stadsbestuur weigerde te antwoorden omwille van privacy-redenen.
Held van de dekolonisatie
Als je het rapport zelf leest, kan je niet anders dan concluderen dat het compleet van de pot gerukt is.  Voortaan is er ook een nieuwe term voor allochtonen, namelijk: “geracialiseerde personen”.
Je kan het trouwens zo gek niet bedenken of je vindt het in het rapport terug. Volgens de schrijvers van het rapport is er zelfs ruimtelijke segregatie in een rijk, wit en proper centrum van Gent”. Ik weet niet of jullie al in Gent-centrum hebben rondgelopen, maar ik heb toch niet de indruk dat dit een rijk en wit centrum is, laat staan proper…
Dat de stad Gent trouwens meegaat in dit verhaal hoeft niet te verbazen. Straffer nog: er zijn al heel wat “experts” in onze Gentse scholen actief. Eén van deze experts is subsidieslurper Dominique Willaert die blijkbaar een held van dekolonisatie” is. Dit stadsbestuur nam immers al initiatieven om Gentse schoolkinderen te indoctrineren met een eenzijdig anti-racistisch verhaal waarbij deze extreem-links activist blijkbaar als rolmodel moet dienen. Kan het gekker?
Etnisch profileren bij de politie
In dit links-activistisch rapport vinden we ook de bewering dat de Gentse politie aan etnische profilering en racisme schuldig is. In haar antwoord op het rapport stelde het stadsbestuur dat het politiekorps geen controles voert via een systeem van “ethnic profiling”. Deckmyn vroeg dan ook waarom dit stadsbestuur dan ondertussen beslist had om ons politiekorps door te lichten op etnisch profileren? Ook daar kwam geen antwoord op…
Dit rapport beweert ook dat er zoiets bestaat als een witgewassen collectieve geheugen in musea en andere culturele instellingen”. Wie kan dit rapport nog ernstig nemen bij dergelijke links-activistische onzin. Want het is niet eens waar. Johan Deckmyn kon dit eenvoudig aantonen door te wijzen naar het NTG, waar dit seizoen werd geopend met o.a. een beeldhouwwerk over een verkrachting, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de verkrachting van een vrouw in Congo door koloniale agenten. Dit aanstootgevend beeld kreeg een prominente plaats in de inkomhal van NTG. Jawadde, deze culturele instelling was dan toch duidelijk niet voldoende “witgewassen”. 
Waanzinnige aanbevelingen
En dan zijn er de aanbevelingen… als je al dacht: gekker wordt het niet, dan had je fout gedacht.
Vooreerst de praktijktesten. Vlaams Belang heeft zich daar steeds tegen verzet, maar hoeft het te verbazen dat men in dit rapport in ware gestapo-stijl eigenlijk de ganse maatschappij wil controleren op fout gedrag? Zelfs de politie komt in het vizier. Ook daar moet men praktijktesten invoeren. “Wat zal het worden?” vroeg Deckmyn, “Nagaan of blanke inbrekers niet beter behandeld worden dan allochtone inbrekers?”
Maar men is ook in de leer gegaan bij het Sovjet-heropvoedingskampenbeleid. In dit links-activistisch rapport noemt het men niet “heropvoeding” maar “training”. Men wil immers voor alle personeelsleden, inclusief de politiediensten, structurele antiracisme trainingen organiseren. En in het antwoord van de stad Gent op het rapport wordt men op zijn wenken bediend.
Kliklijnen
En naar goede gewoonte in totalitaire regimes wil men kliklijnen organiseren, maar men noemt het “meldpunten”. Kliklijnen die uiteraard in hoofdzaak met bevooroordeelde “geracialiseerde personen” moeten worden bemand. En het gaat van gekker, over waanzinnig tot niet te geloven. Want, zo stelt het links-activistisch rapport: bij klachten moet er een ondubbelzinnige keuze zijn om de zijde te kiezen van wie de klacht indient en het juridische verloopt tot het uiterste te ondersteunen”. Het speelt dus geen rol of de klacht terecht is of niet. Neen, als er een klacht is moet sowieso de kant van de klager worden gekozen, aldus het rapport.
Illegalen moeten àlle rechten krijgen
En zo staat dit rapport vol onzin. Men vraagt bijvoorbeeld uitdrukkelijk een garantie van dienstverlening, ongeacht de legale status van de persoon. Illegalen moeten – volgens deze werkgroep – dus alle dienstverlenende faciliteiten krijgen vanwege de stad.
Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn was erg duidelijk op dit punt: “Wat het Vlaams Belang betreft hebben illegalen recht op één dienstverlenende faciliteit: namelijk opgevangen worden in een gesloten centrum in afwachting van het al dan niet goedkeuren van hun asielaanvraag. En indien ze niet goedgekeurd worden, krijgen ze er nog de gratis faciliteit bij om met het vliegtuig terug te keren naar hun land van herkomst.”
Don’t ask
En het wordt nog gekker, want het rapport vraagt ook nog eens een “don’t ask” beleid, waarbij dienstverlening (ook door de politie) niet naar de migratiestatus mag worden gevraagd. Ook dit is dus totaal van de pot gerukt. Men zou niet eens meer naar de nationaliteit van iemand mogen vragen. In welke stad leven we eigenlijk?
Islamisering
Eén van de ongewild cynische aanbevelingen in het rapport was de volgende: Het hanteren van een actief pluralisme door het toelaten van religieuze symbolen in de openbare functies en in het onderwijs”. Deckmyn wees er op dat nog niet zo lang geleden deze meerderheid trots was omdat ze de kruisbeelden uit de schoolklassen had verwijderd. Zo hoorde het, vond men. Maar nu luistert men vol aandacht naar een aanbeveling om islamitische symbolen in openbare functies en in het onderwijs in te voeren. Want vergis u niet, dat is uiteraard het achterliggende motief. Het is op deze manier dat beetje bij beetje de scheiding tussen kerk en staat wordt ondermijnd. Dit stadsbestuur legitimeert door het erkennen van dit rapport de sluipende islamisering van onze samenleving. Welkom hoofddoeken in openbaar ambt, welkom boerkini in onze zwembaden. De sociale druk op jonge islamitische meisjes wordt door dit stadsbestuur nu bijgevolg gestimuleerd.
Geen taalkennis of diploma nodig voor een job aan de stad
Een andere aanbeveling, die eigenlijk al is ingevoerd in Gent, is het feit dat men stelt dat het beheersen van de Nederlandse taal niet noodzakelijk is voor elke functie in Gent. Dat dit de totale negatie is van integratie van mensen van vreemde origine in onze samenleving, neemt men er dus zomaar bij. En in dezelfde lijn van het discours van de linkse meerderheid in Gent, worden er vraagtekens gezet bij de noodzaak van diploma’s. Ervaringsdeskundigheid volstaat. Waar er dan wel blijkbaar enige kennis verwacht wordt, dat zijn de interculturele competenties. Die moeten dan wel weer als voorwaarde toegevoegd worden bij selectieprocedures. Je zal maar een Nederlandstalige blanke man zijn met een diploma. Je kansen voor een job bij de stad Gent in de toekomst ziet er niet goed uit.
Gent moet worden heropgevoed
Het principe van heropvoeding van onze burgers werd opnieuw duidelijk bij de aanbevelingen bij Onderwijs. We citeren uit het rapport dekolonisering over wat men verwacht van leerkrachten, begeleiders en jongeren: Ze moeten zich bewust worden van hun denkbeelden, (impliciete) vooroordelen en de impact van verwachtingen op de kinderen en jongeren met wie ze werken. Ze moeten racistische denkbeelden en uitspraken bij zichzelf en anderen leren herkennen en getraind worden in antiracisme.” Voor Deckmyn was het duidelijk: “De gedachtenpolitie in volle actie!”.
Zwarte Piet
Toen het over de figuur van Zwarte Piet ging vroeg Deckmyn om alsjeblief van onze tradities af te blijven. Hij maakte ook brandhout van multiculturele initiatieven zoals “Queen Nikkolah”. Hij keurde ook ten stelligste de initiatieven af om verenigingen die een echte zwarte piet gebruiken, te straffen door geen subsidies meer te geven.
Pipi Langkous
Ook over de Gentse bibliotheek en de ganse heisa rond Pipi Langkous is het duidelijk. Men zoekt problemen waar ze niet zijn, stelde Deckmyn. Pipi Langkous is een vrijgevochten meisje en rebels, maar dit stadsbestuur verkiest wellicht liever boeken over gesluierde jonge meisjes. “In zulke boeken zullen er wel geen waarschuwingslabels aangebracht worden” aldus Deckmyn.
Liberale burgemeester voert links beleid
Johan Deckmyn besloot door te stellen dat het rapport “Dekoloniseren” extreem links-activistisch was en wees er op dat dit stadsbestuur een heel eind meegaat in de aanbevelingen van de werkgroep.
Maar Deckmyn was hieromtrent niet echt verbaast en stelde ten slotte: “Ik ben niet verwonderd, Groen is immers de baas in deze meerderheid. En Mathias De Clercq? Die is al erg blij dat hij burgemeester kan zijn. Dat hij een zeer links beleid moet voeren in Gent neemt hij er graag bij.”

Aanstootgevend kunstwerk in NTG is geen probleem voor Jan Jambon

Bij NTGent, de Gentse stadsschouwburg, werd het seizoen geopend met onder meer een beeldhouwwerk over een verkrachting. Het beeldhouwwerk met de naam ‘Forced Love’ toont een verkrachting en is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de verkrachting van een vrouw in Congo door koloniale agenten.

De artistieke directeur van NTGent is enthousiast en stelt dat het beeld onder meer een metafoor is voor de verkrachting van Congo door België. Het klaagt tevens het geweld tegen vrouwen aan.

Los van de inhoudelijke boodschap geeft men bij NTGent toe dat het beeld ook aanstootgevend kan zijn. Het krijgt echter een prominente plaats in de inkomhal van de stadsschouwburg.

Men haast zich bij de theatermakers erbij te vermelden dat ze al reacties kregen van een vrouw die zelf seksueel geweld heeft meegemaakt. Zij vond het heel goed dat dit standbeeld daar werd geplaatst. Toch zal niet iedereen daar even gelukkig om zijn. Sommige vrouwen die slachtoffer waren van seksueel geweld, zijn immers geen vragende partij om steeds opnieuw geconfronteerd te worden met deze traumatiserende gebeurtenis. De vraag kan ook gesteld worden of het wel verstandig is om minderjarigen zo maar openlijk hiermee te confronteren.

Vlaams parlementslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) vroeg dan ook aan de bevoegde minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) of hij het wel verstandig vond om elke toeschouwer, ook vrouwen die slachtoffer waren van seksueel geweld en minderjarigen, zomaar te confronteren met dergelijke aanstootgevende standbeelden. Misschien zou een andere (mindere openlijke) locatie voor het beeld aangewezen kunnen zijn.

Minister President Jan Jambon was heel kort in zijn antwoord en vond het blijkbaar geen probleem dat dit beeld daar stond.

Voor de vraag van Johan Deckmyn, klik HIER.

Voor het antwoord van Jan Jambon, klik HIER.

Roma-zigeuners mogen wellicht blijven

Tijdens de gemeenteraad van eind mei interpelleerde Gents fractieleider Johan Deckmyn over het crimineel gedrag van Roma-jongeren in Gent.

Via de media werd er immers bericht over een groep jongeren tussen de 9 en 16 jaar die zich schuldig maken aan afpersing, diefstal met geweld, aanrandingen en andere feiten.

Lees verder Roma-zigeuners mogen wellicht blijven

Bedankt kiezers!

Vlaanderen werd op de ochtend van 27 mei 2019 wakker in een ander politiek landschap. De enige duidelijke overwinnaar van de verkiezingen was Vlaams Belang.

Het doet me wat denken aan de verkiezingen van 2004, toen ik voor het eerst verkozen werd als Vlaams Parlementslid. Ook toen werd er hard op het Vlaams Belang ingehakt, maar ging er uiteindelijk een politieke tsunami over Vlaanderen.

De cijfers liegen niet. Vandaag haalt het Vlaams Belang 23 zetels in het Vlaams Parlement (+17!) en 18 zetels in de Kamer (+15!). Vlaams Belang is overduidelijk de tweede partij in Vlaanderen geworden.

Opnieuw verkozen

Zelf ben ik na 10 jaar verkozen te zijn geweest in het Vlaams Parlement (2004-2014), nu opnieuw verkozen met liefst 8.778 stemmen! Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van de vele leden en militanten, van vrienden en familie.

Hartelijk dank voor deze steun. Ik zal de komende jaren in het Vlaams Parlement onze mensen door dik en dun verdedigen!

Johan Deckmyn, Vlaams Parlementslid

 

Vlaams Belang wil geen Syriëstrijders in het NTGent

Vlaams Belang heeft met verbijstering vastgesteld dat NTGent op zoek is naar teruggekeerde Syriëstrijders voor een theatervoorstelling over het Lam Gods. De regisseur, Milo Rau, vindt dat deze strijders een moderne versie zijn van de kruisvaarders. Als je weet dat kruisvaarders in onze Westerse maatschappij vaak als positief worden voorgesteld (bvb de film “Kingdom of Heaven” of sommige Indiana Jones films) wordt een dergelijke casting wel bijzonder wrang.

NTGent zoekt naar ‘overtuigde gelovigen’ en zal hen dus letterlijk een podium geven om hun visie op de wereld te gaan propageren. Is het dan de bedoeling om Jihad-strijders met Kalasjnikovs op het podium te krijgen? Men wil hier ex-syriëstrijders recruteren via advertenties met vragen zoals  ‘U vecht voor uw overtuigingen?’ of ‘U hebt gevochten voor IS?’. Met de islamitische aanslagen in Zaventem en Maalbeek in het achterhoofd is dit inititatief er vér over. 

Artistieke vrijheid inroepen om dit initiatief te verdedigen is trouwens erg zwak. Wat is het volgende? Gaat men artistieke vrijheid inroepen om pedofielen op het podium van NTGent hun situatie te laten relativeren?

Vlaams Belangfractieleider Johan Deckmyn heeft dan ook een interpellatieverzoek ingediend voor de gemeenteraad van maandag 19 maart. Vlaams Belang roept schepen van Cultuur Storms (Sp.a) op om samen te zitten met NTGent en hen te overtuigen om dit initiatief in te trekken.