Stad Gent treedt niet op tegen Turkse baldadigheden

Zondag 10 april kwam de Turkse gemeenschap op straat tegen het terrorisme, maar in de praktijk was het een politieke betoging tegen het Koerdische PKK. Daarbij bleek ook dat vele jonge Turken daarbij het handgebaar maakten van de Grijze Wolven. Naar aanleiding van een vraag van het Vlaams Belang over rellen in Gent tussen Turken en Koerden en de reactie van de politie, blijkt dat men niet echt ingrijpt tegen Turkse baldadigheden.

Zo waren er op 6 maart ook problemen tussen Koerden en Turken in het Gentse intercultureel centrum “De Centrale”. Politie moest er heen gaan, maar blijkt achteraf geen officiële vaststelling te doen “omdat er geen verdere incidenten waren”. Over een graffiti incident met opschriften als “TC = Turkse republiek”, “Heryerde = Turkse Republiek is overal.” en “Fuck PKK” werd wel een proces-verbaal opgesteld.

Maar over incidenten midden in de nacht in de Wondelgemstraat, waarbij Koerdische vlaggen worden verbrand, is er enkel een “constructief gesprek”. Er wordt verder enkel maar een bestuurlijk verslag opgemaakt.

Het Vlaams Belang vindt dat er wel degelijk opgetreden moet worden als er zich dergelijke incidenten voordoen. De burgemeester wil problemen oplossen via dialoog, maar als overleg niet lukt dan dient de politie wel degelijk op te treden.

 

Foorkramers staken!

Op 2 maart beslisten de foorkramers om die avond alle attracties te sluiten. Ze waren naar verluidt woedend omdat de stad Gent minder lunaparken en drankstanden wil. Blijkbaar wil de stad nu ook de inhoudelijke samenstelling van de foor inkleuren en dus de facto bepaalde foorkramers uit te sluiten van deelname.

De stad Gent communiceerde op een eenzijdige manier dat er moest gesnoeid worden in het aanbod op de kermis. Dat schoot overduidelijk in het verkeerde keelgat bij de foorkramers. Zij waren vooral boos omdat ze niet betrokken werden in het overleg hieromtrent. Het stadsbestuur wou blijkbaar op eigen initiatief de foor zoals ze nu bestaat ingrijpend veranderen.

Foorbezoekers moeten veggie eten…

Gemeenteraadslid Johan Deckmyn vroeg dan ook aan de liberale schepen Christophe Peeters waarom hij zonder inspraak of overleg dergelijke beslissingen wilde doorvoeren. Dit was immers grof en ongepast. Door de felle reactie van de foorkramers krabbelde het stadsbestuur uiteindelijk terug. Niettemin werden toch een aantal zaken doorgedrukt.

Eén van die dingen was meer “diversiteit in het voedselaanbod”. Deckmyn toonde zich erg verbaasd dat een liberale schepen wou ingrijpen in het marktaanbod en de foorkramers tot een “veggie”-aanbod wilde verplichten. Deckmyn stelde dat de foor er is om de bezoekers plezier te laten maken, niet om ze om ideologische redenen andere eetgewoonten aan te leren. Waarom tegen beter weten in het aanbod willen sturen, als het aangebodene economisch niet rendabel is?

Ook de foorkramers waren zelf erg verbaasd. Eetkraam-uitbater Abel stelde in de krant: “We hadden eigenlijk al een vegetarisch aanbod in ons kraam, maar dat werd zo goed als nooit besteld. Daarom waren we van plan om het uit ons assortiment te schrappen, maar op vraag van de stad willen het wel nog eens een kans geven.”

Dat wordt dan de grote verandering die de stad op de foor doorvoert: handelaars moeten het onverkoopbare verkopen …

 

Gent blijft met potlood en papier stemmen

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad van september vroeg gemeenteraadslid Johan Deckmyn hoe men in Gent zou stemmen in 2018 en 2019. Bij de laatste verkiezingen in 2014 stemden in Vlaanderen 58% van de kiezers digitaal. Dit gebeurde in 158 van de 308 gemeenten. Alle grote steden zijn in deze cijfers vervat, met uitzondering van de stad Gent. Hier werd nog steeds gestemd met potlood en papier.

Stad moet zelf betalen

Sommige Vlaamse gemeenten waar nog met potlood en papier gestemd wordt, zijn intussen vragende partij voor nieuwe stemcomputers. In de “Conceptnota voorbereiding lokale en provinciale verkiezingen 2018” van minister Homans voor Binnenlands Bestuur (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 juni 2015) is aangegeven dat een verdere uitbreiding enkel mogelijk zal zijn voor zover de gemeenten die zelf financieren.

De Vlaamse overheid zal die niet ten laste nemen zoals het geval was in 2012. De subsidie van 20% die in de federale wetgeving is voorzien, kan na goedkeuring door de federale ministerraad toegekend worden. Deze gemeenten zullen bijgevolg slechts nieuwe apparatuur kunnen aankopen met grotendeels eigen financiering. Bovendien is een uitbreiding van het digitaal stemmen enkel mogelijk bij een voldoende grote bestelling, die de leverancier toelaat om een nieuwe productielijn op te starten.

Andere prioriteiten

Schepen Sofie Bracke (Open Vld) antwoordde dat elektronisch stemmen de stad evenveel zou kosten als stemmen met pen en papier (ca 1 miljoen euro), maar dat de aankoop van computers de stad 10.000 euro per machine zou kosten. In totaal zou dit de stad 3,6 miljoen euro kosten en Vlaanderen komt daarbij quasi niet tussen. Gezien de stad andere prioriteiten heeft, beslistte men om bijgevolg ook in 2018 en in 2019 opnieuw gebruik te maken van potlood en papier.