Opvangboot Reno heeft 14 erkende, subsidiair beschermde asielzoekers

Sinds 1 januari 2016 werden in het Stedelijk opvanginitiatief (SOI) 25 bewoners erkend en kregen 6 bewoners subsidiaire bescherming. In het opvangcentrum Reno werden reeds 8 gezinnen ( totaal 14 personen) erkend of subsidiaire beschermd, waarvan 2 gezinnen reeds een woning hebben gevonden. 1 alleenstaande man verblijft in nachtopvang en de 5 overige verblijven nog in het opvangcentrum en zijn volop op zoek naar een woning. Voorlopig blijkt dus slechts een kleine minderheid van de asielzoekers op de opvangboot erkend te zijn. 

De stad Gent krijgt van de Vlaamse regering in het kader van de vluchtelingeninstroom ook reeds een eerste schijf van 654.368 euro uitbetaald.

Naar aanleiding van de vragen die gemeenteraadslid Johan Deckmyn hieromtrent aan schepen Rudy Coddens (Sp.a) stelde, antwoordde de schepen dat de dienst wonen van de stad werd versterkt met een 1 VTE die de coördinatie opneemt over de woonproblematiek van erkende vluchtelingen en andere kwetsbare groepen in onze stad. De coördinator houdt ook overzicht van de uitstroom van erkende vluchtelingen die een opvanginitiatief in Gent verlaten. 

Met het CAW werd een convenant afgesloten om 10 leegstaande woningen van de Volkshaard in te schakelen als doorgangswonen.

Staatssecretaris Francken besliste ook om de toegekende uitstroomtijd van 2 maand na erkenning te verlengen met 1 maand of uitzonderlijk 2 maanden. Dit zorgt voor extra tijd om asielzoekers een eigen woning te laten vinden.

Het antwoord van de schepen kan u lezen door hier te klikken.

Vlaams Belang wil geen praktijktesten in Gent

In Gent werd op de gemeenteraad van juni 2016 het “Afsprakenkader uitvoering en opvolging van praktijktesten op de Gentse huurmarkt” met UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Met praktijktesten wil men zonder dat de een verhuurkantoor of verhuurder van een woning of appartement het beseft, hem of haar testen of zij niet discrimineert… Het Vlaams Belang verzette zich hiertegen, aangezien dit o.a. sterk lijkt op uitlokking.

Lees verder Vlaams Belang wil geen praktijktesten in Gent

Burgerkabinet uit schrik voor referendum Mobiliteit

De vraag om een referendum inzake het circulatieplan in te voeren werd begin 2016 door de meerderheid afgewezen. Om dit zonder al te veel gezichtsverlies te kunnen doen, kwam men met een nieuw idee op de proppen: een zogenaamd ‘burgerkabinet‘. Dit burgerkabinet zou samengesteld zijn uit een groep burgers (100 tot 150 “onafhankelijke Gentenaars”) die na invoering van het circulatieplan voor de nodige “kritische” commentaren zouden zorgen.

Lees verder Burgerkabinet uit schrik voor referendum Mobiliteit

Vlaams Belang Gent steunt volksraadpleging over circulatieplan

Het Vlaams Belang steunt het initiatief van de Gentse actiegroep IntelliGent Mobiel om 30.000 handtekeningen in te zamelen met als doel een volksraadpleging over het circulatieplan af te dwingen. Het Vlaams Belang heeft trouwens ook in de Gentse gemeenteraad het voorstel voor een volksraadpleging hieromtrent gesteund. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we oproepen om het initiatief van IntelliGent Mobiel te steunen. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft geen enkele kiezer gestemd voor een dergelijke ingrijpende verandering inzake de mobiliteit in Gent. Het is voor het Vlaams Belang dan ook logisch dat de Gentenaar zich democratisch moet kunnen uitspreken over beslissingen van het stadsbestuur van een dergelijke omvang.

Indien het de politieke meerderheid in deze stad menens is met haar bewering dat inspraak en participatie van de Gentenaars zo belangrijk zijn, dan kan ze toch geen bezwaar hebben tegen het feit dat de Gentse bevolking zich kan uitspreken over het circulatieplan. Alleen over de vraag die moet gesteld worden tijdens het referendum maakt het Vlaams Belang voorbehoud. Eenmaal het referendum goedgekeurd, zal de gemeenteraad hieromtrent een doordachte beslissing moeten nemen. 

Het Vlaams Belang roept al zijn leden, sympathisanten en kiezers dan ook op om de petitie van IntelliGent Mobiel te tekenen.

 

 

Vlaams Belang Koepel Gent op de bres tegen islamterreur

Islamterreur: ondergaan of terugslaan’. Onder dat motto houden militanten en sympathisanten van het Vlaams Belang de komende dagen uitdeelacties op de Gentse markten. De actie kadert in de nationale campagne van de partij. 

De voornaamste kritiek aan het adres van de regering luidt dat ze zich uitsluitend beperkt tot symptoombestrijding. De aangekondigde maatregelen zijn volgens het Vlaams Belang een pleister op een houten been en bieden geenszins een antwoord op het islamitisch terrorisme. Wie immers denkt dat de verlenging van de voorlopige hechtenis van 24u naar 72u of een uitbreiding van het enkelbandregime moslimterroristen op andere gedachten brengt, ijlt.

Als islamkritische partij vinden wij dat de grondoorzaken massa-immigratie, islamisering, het lakse veiligheid- en justitiebeleid zo goed als onaangeroerd blijven. “Het waterkanon dat Michel na het drama in Parijs aankondigde, bleek een waterpistool”, klinkt het in de campagnefolder. Het falende justitiebeleid van vervroegde vrijlatingen, enkelbandjes en schouderklopjes wordt onverkort verdergezet.

De zelfmoordterroristen kunnen we niet meer ter verantwoording roepen, onze politici voor hun nalatigheid wel. Om het roer om te slaan lanceert het Vlaams Belang een salvo aan maatregelen. Zo willen wij dat gekende moslimextremisten de nationaliteit wordt ontnomen, dat de wet op de vervroegde invrijheidsstelling wordt afgeschaft en dat de subsidiekraan naar de islam wordt toegedraaid. Voorts pleit het Vlaams Belang voor een totale immigratiestop uit islamitische landen.

Het Vlaams Belang legt in haar betoog echter ook verantwoordelijkheid bij de samenleving. De Vlaming laat zich te vaak degraderen tot lijdend voorwerp. Dat jihadistische ideeën steeds meer ingang vinden bij de moslimgemeenschap, heeft veel te maken met de verwatering en aantasting van onze eigen waarden.  Hierdoor wordt de deur opengezet voor de vestiging van andere, tegengestelde waarden. Dit lijdzaam burgerschap moet worden omgebogen tot een energiek en weerbaar burgerschap. Een term die volgens het Vlaams Belang verantwoordelijkheid, plichts- en normbesef en een actievere opstelling van ons allen vereist.

 Uitdeelacties Marktfolder anti-terreurcampagne:

 Vrijdag 20 mei:         om 10u  Vrijdagsmarkt (Grootkanonplein)

Zondag  22 mei:        om 9u Van Beverenplein (hoek Fr. Ferrerlaan)

                                om 10u30 Ledebergmarkt (hoek Van Lokerenstraat)