Opvangboot Reno heeft 14 erkende, subsidiair beschermde asielzoekers

Sinds 1 januari 2016 werden in het Stedelijk opvanginitiatief (SOI) 25 bewoners erkend en kregen 6 bewoners subsidiaire bescherming. In het opvangcentrum Reno werden reeds 8 gezinnen ( totaal 14 personen) erkend of subsidiaire beschermd, waarvan 2 gezinnen reeds een woning hebben gevonden. 1 alleenstaande man verblijft in nachtopvang en de 5 overige verblijven nog in het opvangcentrum en zijn volop op zoek naar een woning. Voorlopig blijkt dus slechts een kleine minderheid van de asielzoekers op de opvangboot erkend te zijn. 

De stad Gent krijgt van de Vlaamse regering in het kader van de vluchtelingeninstroom ook reeds een eerste schijf van 654.368 euro uitbetaald.

Naar aanleiding van de vragen die gemeenteraadslid Johan Deckmyn hieromtrent aan schepen Rudy Coddens (Sp.a) stelde, antwoordde de schepen dat de dienst wonen van de stad werd versterkt met een 1 VTE die de coördinatie opneemt over de woonproblematiek van erkende vluchtelingen en andere kwetsbare groepen in onze stad. De coördinator houdt ook overzicht van de uitstroom van erkende vluchtelingen die een opvanginitiatief in Gent verlaten. 

Met het CAW werd een convenant afgesloten om 10 leegstaande woningen van de Volkshaard in te schakelen als doorgangswonen.

Staatssecretaris Francken besliste ook om de toegekende uitstroomtijd van 2 maand na erkenning te verlengen met 1 maand of uitzonderlijk 2 maanden. Dit zorgt voor extra tijd om asielzoekers een eigen woning te laten vinden.

Het antwoord van de schepen kan u lezen door hier te klikken.

Vlaams Belang wil geen praktijktesten in Gent

In Gent werd op de gemeenteraad van juni 2016 het “Afsprakenkader uitvoering en opvolging van praktijktesten op de Gentse huurmarkt” met UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Met praktijktesten wil men zonder dat de een verhuurkantoor of verhuurder van een woning of appartement het beseft, hem of haar testen of zij niet discrimineert… Het Vlaams Belang verzette zich hiertegen, aangezien dit o.a. sterk lijkt op uitlokking.

Lees verder Vlaams Belang wil geen praktijktesten in Gent

Burgerkabinet uit schrik voor referendum Mobiliteit

De vraag om een referendum inzake het circulatieplan in te voeren werd begin 2016 door de meerderheid afgewezen. Om dit zonder al te veel gezichtsverlies te kunnen doen, kwam men met een nieuw idee op de proppen: een zogenaamd ‘burgerkabinet‘. Dit burgerkabinet zou samengesteld zijn uit een groep burgers (100 tot 150 “onafhankelijke Gentenaars”) die na invoering van het circulatieplan voor de nodige “kritische” commentaren zouden zorgen.

Lees verder Burgerkabinet uit schrik voor referendum Mobiliteit

Optima-schandaal: Vlaams Belang eist ontslag Termont

De ganse polemiek rond de frauduleuze zaken waarin de Gentse bank Optima ten onder is gegaan, is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het verhaal rond Optima-topman Jeroen Piqueur was bijwijlen hallucinant en bij de Gentse socialisten is er blijkbaar hevig gediscussieerd over het feit of de burgemeester Daniel Termont al dan niet in functie zou blijven. Om zichzelf te verdedigen belde de burgemeester zelfs naar de procureur, maar op zich is dit ook al een initiatief die haaks staat op alle principes van onze rechtstaat. Lees verder Optima-schandaal: Vlaams Belang eist ontslag Termont

Vlaams Belang Gent steunt volksraadpleging over circulatieplan

Het Vlaams Belang steunt het initiatief van de Gentse actiegroep IntelliGent Mobiel om 30.000 handtekeningen in te zamelen met als doel een volksraadpleging over het circulatieplan af te dwingen. Het Vlaams Belang heeft trouwens ook in de Gentse gemeenteraad het voorstel voor een volksraadpleging hieromtrent gesteund. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we oproepen om het initiatief van IntelliGent Mobiel te steunen. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft geen enkele kiezer gestemd voor een dergelijke ingrijpende verandering inzake de mobiliteit in Gent. Het is voor het Vlaams Belang dan ook logisch dat de Gentenaar zich democratisch moet kunnen uitspreken over beslissingen van het stadsbestuur van een dergelijke omvang.

Indien het de politieke meerderheid in deze stad menens is met haar bewering dat inspraak en participatie van de Gentenaars zo belangrijk zijn, dan kan ze toch geen bezwaar hebben tegen het feit dat de Gentse bevolking zich kan uitspreken over het circulatieplan. Alleen over de vraag die moet gesteld worden tijdens het referendum maakt het Vlaams Belang voorbehoud. Eenmaal het referendum goedgekeurd, zal de gemeenteraad hieromtrent een doordachte beslissing moeten nemen. 

Het Vlaams Belang roept al zijn leden, sympathisanten en kiezers dan ook op om de petitie van IntelliGent Mobiel te tekenen.